Νέα έρευνα παρέχει επιπλέον ενδείξεις ότι άνθρωποι με συγκεκριμένες ομάδες αίματος μπορεί ενδεχομένως να είναι πιο πιθανό να προσβληθούν από COVID-19.

Συγκεκριμένα, ανακάλυψε ότι ο νέος κορωνοιός (SARS-CoV-2) ελκύεται ιδιαίτερα από το αντιγόνο ομάδας αίματος Α που βρίσκεται στα  κύτταρα του αναπνευστικού συστήματος.

Οι ερευνητές εστίασαν σε πρωτεΐνη στην επιφάνεια του κορωνοιού (RBD), που είναι το μέρος του κορωνοιού που προσδένεται στα κύτταρα του ξενιστή. Αυτό την κάνει σημαντικοί στόχο για τους επιστήμονες ώστε να μάθουν πώς μολύνει τους ανθρώπους ο κορωνοιός.

Σε αυτή την έρευνα στο εργαστήριο, η ομάδα αξιολόγησε πώς η RBD του SARS-CoV-2 αλληλεπιδρούσε με κύτταρα του αναπνευστικού και ερυθρά αιμοσφαίρια στις ομάδες  A, B 0.

Φάνηκε ότι ο SARS-CoV-2 RBD είχε ισχυρή προτίμηση για πρόσδεση στην ομάδα αίματος A στα κύτταρα του αναπνευστικού αλλά δεν είχε προτίμηση για ερυθρά αιμοσφαίρια  ομάδας αίματος  A ή άλλων ομάδων  αίματος στα κύτταρα του αναπνευστικού συστήματος ή στα ερυθρά αιμοσφαίρια.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η προτίμηση της RBD του  SARS-CoV-2 να αναγνωρίζει και να προσδένεται σε αντιγόνα ομάδας αιματος  Α που βρίσκονται στους πνεύμονες ανθρώπων με ομάδα αίματος Α μπορεί ενδεχομένως να δίνουν στοιχεία για την πιθανή σχέση μεταξύ ομάδας αίματος Α και λοίμωξης από COVID-19.

O Dr. Sean Stowell, του  Brigham and Women's Hospital δήλωσε ότι είναι ενδιαφέρον ότι η RBD προτιμά το είδος των αντιγόνων ομάδας Α που είναι στα κύτταρα του αναπνευστικού, που εικάζει ότι έτσι ο κορωνοιός εισχωρεί στους περισσότερους και τους μολύνει.

Tα ευρήματα μόνα, δεν μπορούν να περιγράψουν πλήρως ή να προβλέψουν πώς ο κορωνοιός θα μπορούσε να επηρεάζει ασθενείς με διάφορες ομάδες αίματος.