Στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κατά της Covid-19, η Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρεία, «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», ανταποκρίθηκε στο αίτημα του ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ -Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας, για την προμήθεια μηχανημάτων απολύμανσης αέρα. Αξιοποιώντας τις συνδρομές των μελών του, ο φορέας δώρισε δυο μηχανήματα NOVAERUS της εταιρεία BIOKON Ιατρικά στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου. Οι ειδικές Ιατροτεχνολογικές συσκευές απολύμανσης αέρα, είναι σχεδιασμένες για συνεχή χρήση σε χώρους και συνθήκες υψηλού κινδύνου λοιμώξεων όπως η Covid-19. 

Λίγο πριν εκπνεύσει το 2020, η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» προώθησε το αίτημα και στα μέλη της, από τα οποία ήδη ανταποκρίθηκαν και προσέφεραν τα αντίστοιχα μηχανήματα οι εταιρείες: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια της, ώστε να εφοδιαστούν όλα τα τμήματα του νοσοκομείου.

«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»:

H «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που σκοπό έχει τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, για την ανάδειξη του κυρίαρχου ρόλου του Πολιτισμού, του Τουρισμού, του Αθλητισμού, του Περιβάλλοντος και του Εθελοντισμού της Ελλάδας. Η πρωτοβουλία αυτή ουσιαστικά εκφράζει την αποφασιστικότητα του ιδιωτικού τομέα να προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του στην ελληνική πολιτεία, έτσι ώστε την περίοδο αυτή της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, η χώρα να τύχει της μεγαλύτερης δυνατής συνδρομής από τους πλέον εύρωστους και υγιείς κλάδους την ελληνικής αγοράς. Τον φορέα ενισχύουν επίσης με την ενεργή συμμετοχή και δράση τους, πολλοί δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, οργανώσεις, επιχειρήσεις αλλά και μεμονωμένα άτομα, στελέχη όλων των βαθμίδων της ιεραρχίας επιχειρήσεων. Επισημαίνεται ότι η «Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» είναι ελεύθερη από πολιτικές δεσμεύσεις, ενώ παράλληλα οι δράσεις της συνδράμουν την ελληνική πολιτεία, χωρίς την παραμικρή οικονομική ενίσχυση από τοκράτος.