Η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και Προβλέψεων της Eurobank εξέδωσε σήμερα στην περιοδική έκδοση Greece Macro Monitor μελέτη της Δρος Στέλλας Κανελλοπούλου, Research Economist της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της με θέμα: «Πολιτικές για περιορισμό της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης με δράσεις όχι μόνο από την πλευρά της προσφοράς αλλά κι από τη πλευρά της ζήτησης».

Στη μελέτη παρουσιάζεται η διακυβέρνηση του συστήματος υγείας και οι στρεβλώσεις της τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Μια συνέπεια αυτών ήταν η ανεξέλεγκτη αύξηση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης.

Στόχος της μελέτης είναι να αναδείξει τα αίτια της υπέρμετρης αύξησης της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης. Τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον, οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα επικεντρώθηκαν στον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης μόνο από τη πλευρά της προσφοράς, δηλαδή περιορίστηκαν ως επί τω πλείστον σε μέτρα πολιτικής καθορισμού και ρύθμισης των τιμών των φαρμάκων.

Το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών ήταν η περαιτέρω αύξηση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης. Αυτό συνέβη, σε ένα μεγάλο βαθμό, εξαιτίας της έλλειψης μέτρων για τον έλεγχο του όγκου κατανάλωσης των φαρμάκων, δηλαδή μέτρων από τη πλευρά της ζήτησης.

Παράγοντες που επηρεάζουν τον όγκο κατανάλωσης των φαρμάκων, μεταξύ άλλων, είναι ο αριθμός των εν ενεργεία ιατρών (ο οποίος διπλασιάστηκε μέσα στη τελευταία εικοσαετία), η χωρίς έλεγχο-όρια συνταγογράφηση των ιατρών και η ζήτηση των ασθενών.-

Επιπλέον Πληροφορίες