Τους όρους με τους οποίους θα επιστρέφουν στον ΕΟΠΥΥ τα ποσά των υπερβάσεων οι πάροχοι του Οργανισμού, καθορίζει με δύο αποφάσεις του ο υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης.

Με την πρώτη, καθορίζει ότι ο προϋπολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης για το σύνολο των φορέων κοινωνικής ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβεί το 2013 τα 2,37 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η απόφαση θα επανεξετάζεται περιοδικά, ανάλογα με το βαθμό επίτευξης του στόχου μη υπέρβασης του καθορισμένου ετήσιου προϋπολογισμού και θα λαμβάνονται αναγκαία διορθωτικά μέτρα.

Για τις ιδιωτικές κλινικές, νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα αιμοκάθαρσης, κάθε άλλης ιδιωτικής ή ειδικού καθεστώτος μονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας (κάθε είδους) ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων και εργαστηρίων φυσιοθεραπευτών και των υπολοίπων συμβεβλημένων ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας, η μηνιαία δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ.

Ποσά

Συγκεκριμένα, δεν μπορεί να υπερβεί για νοσηλεία το ποσό των 520 εκατομμυρίων ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπεία το ποσό των 370 εκατομμυρίων.

Το υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους των ανωτέρω υπηρεσιών Υγείας.

Το ποσό αυτό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση και καταβάλλεται από τους παρόχους εντός μηνός από την έγγραφη ατομική ειδοποίησή τους, σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ.

Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013. Τα ποσά, που έχουν ήδη καταβληθεί για το 2013 από τον ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους, θα υπολογισθούν εκ νέου.