Ο ΕΟΦ ενημερώνει ότι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του διενεργεί ελέγχους φαρμάκων, πρωτοτύπων και γενοσήμων, τόσο στους χώρους παραγωγής τους όσο και στην ελληνική αγορά, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τους.

Κατόπιν εντολής του Υπουργού Υγείας, οι έλεγχοι στην αγορά εντατικοποιούνται και ήδη γίνεται από τον ΕΟΦ εκτεταμένη δειγματοληψία προϊόντων σε φαρμακεία και φαρμακαποθήκες.  

'Η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί πρωταρχική μέριμνα του ΕΟΦ ώστε να εξασφαλίζεται η κυκλοφορία  ασφαλών, ποιοτικών και αποτελεσματικών φαρμάκων στην ελληνική αγορά.'

Πηγές:
ΕΟΦ.