Σφιχτή φαρμακευτική πολιτική και το 2014, ζητεί η τρόικα.

Στην έκθεσή της για την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, επισημαίνει ότι το 2013 υπήρξε απόκλιση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 150 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αυτό – σημειώνουν οι εκπρόσωποι των δανειστών – θα επιστραφεί στον ΕΟΠΥΥ μέσω των υποχρεωτικών μηχανισμών (rebate και claw back).

Για το το 2014, η τρόικα ζητεί μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 500 έως 600 εκατομμύρια σε σχέση με το 2013 και επίτευξη του στόχου του 60% για τη χρήση γενοσήμων φαρμάκων.

Όλοι οι παραπάνω στόχοι – τονίζουν – πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά τους επόμενους μήνες.

ΜΗΣΥΦΑ

Στην έκθεση επισημαίνονται τα εξής:

Η λίστα με τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα στις τιμές τους.

Να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην εισαγωγή υποχρεωτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, μία διαδικασία που μέχρι τώρα ήταν πολύ χρονοβόρα στο να εφαρμοστεί.

Δ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες