Εκδόθηκε η προκήρυξη – πρόσκληση του υπουργείου Υγείας για τις 2.868 θέσεις γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ).

Οι ΤΟΜΥ είναι δομές πρωτοβάθμιας (εξωνοσοκομειακής) φροντίδας, οι οποίες θα λειτουργήσουν έως το τέλος του έτους σε 65 πόλεις.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Τρίτη 8 Αυγούστου και λήγει στις 25 Αυγούστου.

Η προκήρυξη αφορά πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Οι συμβάσεις θα είναι διετούς διάρκειας και θα μπορούν να ανανεώνονται μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

  • Α’ κατηγορία, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): 2.390 θέσεις κλάδων – ειδικοτήτων: γιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και Παιδιατρικής, Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας και Διοικητικού – Οικονομικού.
  • Β’ κατηγορία, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): 478 θέσεις κλάδου επισκεπτών Υγείας.

Στην περίπτωση που θέσεις της κατηγορίας ΠΕ κλάδου ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής δεν καλυφθούν από πτυχιούχους κλάδου ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, θα καλυφθούν από πτυχιούχους κλάδου ιατρών ειδικότητας Παθολογίας.

Ομοίως, οι θέσεις ΠΕ κλάδου Νοσηλευτικής, θα καλυφθούν από πτυχιούχους κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής και στην περίπτωση που επίσης δεν καλυφθούν οι θέσεις από πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτικής θα καλυφθούν από υποψήφιους κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βοηθών Νοσηλευτών.

Ανάλογες προβλέψεις υπάρχουν και για τους κοινωνικούς λειτουργούς, διοικητικό και λοιπό προσωπικό.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες