Παρατείνεται έως τις 8 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για τις 2.868 θέσεις γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ).

Η προθεσμία έληγε στις 25 Αυγούστου, αλλά με απόφαση του υπουργού Υγείας, η νέα προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στον προκαθορισμένο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Υγείας.

Με την ίδια απόφαση, παρατείνεται έως την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου και η προθεσμία αποστολής - προσκόμισης της τελικής εξατομικευμένης φόρμας υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Αποστολές με σήμανση πέραν της 15ης Σεπτεμβρίου δεν γίνονται αποδεκτές και οι αιτήσεις θεωρούνται μη υποβληθείσες.

Σύμβαση

Η προκήρυξη αφορά πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Οι συμβάσεις θα είναι διετούς διάρκειας και θα μπορούν να ανανεώνονται μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Δημ.Κ.