Διαμαρτυρίες σχετικά με την επάρκεια αναισθητικών σκευασμάτων με τη μορφή της φύσιγγας 1,8 ml, φτάνουν συνεχώς στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ).

Πρόκειται για πολύ σημαντικά φάρμακα, τα οποία είναι χρήσιμα σε κάθε οδοντιατρική πράξη και βρίσκονται σε έλλειψη από τα τέλη Ιουλίου, όπως κατήγγειλε το προεδρείο της Ομοσπονδίας.

Η ΕΟΟ απέστειλε επιστολή στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εμπόρων – Εισαγωγέων Οδοντιατρικών και Οδοντοτεχνικών Ειδών, στην οποία επισημαίνει το πρόβλημα.

Οι πληροφορίες ήταν συγκεχυμένες. Οι ελλείψεις αποδίδονται σε ποικίλα αίτια, μεταξύ των οποίων η προσπάθεια του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) να τροποποιήσει την ετικετογράφηση των συσκευασιών.

Κυκλοφόρησε, επίσης, η φήμη πως υπήρξαν διοικητικού τύπου παρεμβάσεις, οι οποίες δημιουργούν κωλύματα κυρίως στις εισαγωγές των συγκεκριμένων προϊόντων.

Το προεδρείο της ΕΟΟ, ωστόσο, σημειώνει πως στον κατάλογο του ΕΟΦ, στον οποίο αναγράφονται οι κατά καιρούς παρατηρούμενες ελλείψεις, τα εν λόγω αναισθητικά δεν περιέχονται.

Πληροφόρηση

Σύμφωνα με τους οδοντιάτρους, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες επαφής με τον ΕΟΦ, δεν έχει υπάρξει καμία έγκυρη πληροφόρηση για το θέμα.

Στην επιστολή τους επισημαίνουν τη σοβαρότητα και την κλινική σημασία της χορήγησης τοπικής αναισθησίας στην οποιαδήποτε οδοντιατρική πράξη.

Η έλλειψη των τοπικών αναισθητικών λειτουργεί απαγορευτικά για την εκτέλεση του συνόλου σχεδόν των πράξεων της οδοντιατρικής περιπτωσιολογίας.

Ενημέρωση από την εταιρεία 3Μ σχετικά με διακοπή διάθεσης τοπικών αναισθητικών για οδοντιατρική χρήση

''Σε συνέχεια διαφόρων δημοσιευμάτων που εμφανίσθηκαν στον τύπο τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τη διάθεση τοπικών αναισθητικών για οδοντιατρική χρήση από μέρους μας, θα θέλαμε να προβούμε στην κάτωθι ενημέρωση:

Η εταιρεία μας διέθεσε επί σειρά ετών στην ελληνική αγορά τοπικά αναισθητικά για οδοντιατρική χρήση με μεγάλη επιτυχία, χωρίς ουδέποτε μέχρι σήμερα να έχει διατυπωθεί διαμαρτυρία για την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα ή την επάρκεια των προϊόντων αυτών.

Στην επιτυχία αυτής της συνεργασίας συνέβαλλαν αναμφίβολα όλες οι πλευρές, ενώ για την εμπιστοσύνη που οι Έλληνες οδοντίατροι επέδειξαν στα προϊόντα της εταιρείας μας, τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Στο πλαίσιο αυτής της εμπιστοσύνης και της καλής συνεργασίας, από την πρώτη στιγμή θεωρήσαμε ότι αποτελεί καθήκον μας να ενημερώσουμε, όχι μόνο τις αρμόδιες αρχές, ως είχαμε υποχρέωση από το νόμο, αλλά και όλους εσάς, όπως η καλή πίστη μας επέβαλε, για την απόφαση της κεντρικής διοίκησης της εταιρείας μας περί διακοπής της διάθεσης των προϊόντων αυτών σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες –είτε πολύ μεγάλες, είτε μικρότερες- μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι η διακοπή αποφασίσθηκε και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με αντικειμενικά κριτήρια, αφού άλλωστε η εταιρεία 3M σε διεθνές επίπεδο αντιμετωπίζει με σεβασμό κάθε χώρα και κάθε τελικό αποδέκτη των προϊόντων της.

Αυτονόητα, οι φήμες περί χειραγώγησης της αγοράς ή προσπάθειας ανατίμησης δεν έχουν κανένα έρεισμα στην πραγματικότητα, ενώ διαψεύδονται όχι μόνο από το γεγονός ότι η εταιρεία μας δεν προέβη σε καμία απαιτούμενη εκ του νόμου διαδικασία για την ανατίμηση των προϊόντων στον ΕΟΦ, αλλά και διότι επιπλέον το εν λόγω προϊόν πλέον ευρίσκεται σε καθεστώς διακοπής διάθεσης στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, όπως είναι ήδη γνωστό σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, η εταιρεία μας προέβη την 20η.09.2017 στην υποβολή δήλωσης διακοπής διάθεσης ενώπιον του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), ενημερώνοντας ότι θα συνεχίζει να διαθέτει αυτό στην αγορά για τρεις μήνες, ως υποχρεούται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (Κ.Υ.Α. Αριθ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013, άρθ. 39). Ακολούθως δε, η εταιρεία μας προέβη σε ανάλογη ενημέρωση προς τους συνεργάτες της, αλλά και τους έλληνες οδοντιάτρους, ώστε να αποφευχθεί κάθε φαινόμενο αιφνιδιασμού.

Σε συνέχεια των ως άνω ενεργειών και για όλο το επιβαλλόμενο διάστημα, η εταιρεία μας πρόκειται με έντονο το αίσθημα ευθύνης να συνεχίσει την τροφοδότηση της αγοράς με τις συνήθεις ποσότητες, εφαρμόζοντας κατά την εξυπηρέτηση των εκάστοτε παραγγελιών ενιαία κριτήρια για αναλογική διάθεση των τοπικών αναισθητικών βάσει των διαθέσιμων αποθεμάτων. Παράλληλα, η προσπάθεια αυτή, καθώς και κάθε ζήτημα που τυχόν ανακύπτει θα αντιμετωπίζεται με τον επιβαλλόμενο νομοθετικά τρόπο και πάντοτε σε συνεννόηση με τον ΕΟΦ, σε γνώση του οποίου τελούν όλα τα δεδομένα της εν λόγω διακοπής.

Η εταιρεία 3Μ στην Ελλάδα δραστηριοποιείται διαχρονικά με γνώμονα τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και το σεβασμό του Έλληνα επιστήμονα και καταναλωτή. Η πίστη της σε αυτές τις αρχές παραμένει ανέπαφη και θα συνεχίζει να διέπει κάθε δράση της. Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να κινηθεί και ως προς το ζήτημα των τοπικών αναισθητικών, πάντα με σεβασμό στον Έλληνα οδοντίατρο και το επιστημονικό και κοινωνικό έργο που επιτελεί.

           

Δημ.Κ.