Έως τις 12 έως τις 20 Φεβρουαρίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από γιατρούς που ενδιαφέρονται να συμβληθούν ως οικογενειακοί γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ.

Οι έντονες επιφυλάξεις του κλάδου και μία σειρά από αιτήματα που έχουν υποβληθεί από Ιατρικούς Συλλόγους, έγιναν μερικώς αποδεκτές από τον Οργανισμό, ο οποίος προχώρησε την Τετάρτη σε τροποποίηση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Οι αλλαγές που υιοθετούνται είναι οι εξής:

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων έως τη Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου, και αποστολής του φακέλου με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά έως την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου.

Αυξάνονται οι προκηρυχθείσες θέσεις οικογενειακών γιατρών, λόγω της τροποποίησης απόφασης του διοικητή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης (ΑΔΑ: ΨΓΗΗ469Η21-1ΥΒ).

Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους για την κάλυψη θέσης και σε όμορους δήμους, με σκοπό να δοθούν περισσότερες επιλογές σύμβασης στους πολίτες.

Παρέχεται η δυνατότητα σε γιατρούς με “πιστοποιητικό ιδιότητας Γενικής Ιατρικής αρ. 9 ΠΔ 38/04” να υποβάλουν αιτήσεις για την κάλυψη θέσεων οικογενειακών γιατρών.

Αίρεται ο ηλικιακός περιορισμός από την πρόσκληση ενδιαφέροντος οικογενειακών γιατρών.

Ενστάσεις

Η προκήρυξη του ΕΟΠΥΥ έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους μεγάλους Ιατρικούς Συλλόγους, με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη.

Αντίδραση υπήρξε και από γιατρούς του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι κάνουν λόγο για απαξιωτικές συμβάσεις του κλάδου με τον Οργανισμό.

Βασικό επιχείρημα όλων των πλευρών είναι πως οι αποδοχές των συμβεβλημένων (πάγια αντιμισθία 1.600 ευρώ τον μήνα) είναι πολύ χαμηλές.

Προβλήματα

Ενδιαφέρον έχει οι τοποθετήσεις επιστημονικών οργάνων, όπως της Ένωσης Παθολόγων, αλλά και η ανάλυση της Ελληνικής Ένωσης Γενικής Ιατρικής, η οποία θεωρεί το βήμα θετικό, εντοπίζοντας ωστόσο μία σειρά από τεχνικά προβλήματα.

Σημειώνεται πως οι οικογενειακοί γιατροί του ΕΟΠΥΥ θα καλύψουν τα κενά που θα προκύψουν από τη λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), οι οποίες λειτουργούν σταδιακά σε διάφορες περιοχές της χώρας.