Η 26η Φεβρουαρίου 2018, ορίζεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας η ημερομηνία από την οποία ξεκινά ο υπολογισμός των αντισυνταγματικών μειώσεων στις αποδοχές των νοσοκομειακών γιατρών.

Οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις άρχισαν να εφαρμόζονται αναδρομικά από τον Αύγουστο του 2012, στο πλαίσιο εφαρμογής του μνημονιακού νόμου 4093/12.

Οι γιατροί προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και κέρδισαν μία σειρά θετικών αποφάσεων, με αποκορύφωμα την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με απόφαση που εκδόθηκε την περασμένη Δευτέρα, το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές των αποδοχών για τους γιατρούς του ΕΣΥ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την 431/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας έγιναν δεκτές οι ασκηθείσες προσφυγές και οι ασκηθείσες παρεμβάσεις.

Κρίθηκε ότι οι προσβαλλόμενες μισθοδοτικές καταστάσεις των προσφευγόντων γιατρών ΕΣΥ, με τις οποίες οι αποδοχές καταβλήθηκαν μειωμένες σύμφωνα με τα όσα όρισαν οι διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και της 2/83408/0022/14.11.2012 αποφάσεως του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3017) θα πρέπει να ακυρωθούν.

Κρίθηκε περαιτέρω ότι η υπόθεση θα πρέπει να παραπεμφθεί στη διοίκηση προς διενέργεια των νομίμων ενόψει των όσων κρίθηκαν.

Το προεδρείο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας (ΙΣΑ) κάνει λόγο για δικαίωση των γιατρών, σημειώνοντας πως τις επόμενες μέρες θα ενημερώσει εκτενώς τα μέλη του.

Επικαλούμενο την απόφαση του ΣτΕ, το προεδρείο του Συλλόγου επισημαίνει πως ως χρονικό σημείο επελεύσεως των αποτελεσμάτων της διαγνωσθείσας αντισυνταγματικότητας των επίμαχων διατάξεων, ορίστηκε ο χρόνος δημοσίευσης της απόφασης, δηλαδή η 26ης Φεβρουαρίου 2018.

Αντισυνταγματικές

Η απόφαση του ΣτΕ αποτελεί το αποτέλεσμα μίας σειράς ευνοϊκών αποφάσεων για τους γιατρούς, μεταξύ των οποίων και εκείνη της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πριν από δύο χρόνια.

Με την απόφαση αυτή, είχαν κριθεί αντισυνταγματικές οι περικοπές. Είχε, δε, εκδοθεί έπειτα από προσφυγή συνταξιούχου γιατρού, ο οποίος είχε ακολουθήσει το ίδιο νομικό μονοπάτι με εκείνο των ένστολων.

Στο σκεπτικό της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφερόταν τότε πως οι περικοπές είχαν γίνει με καθαρά αριθμητικά κριτήρια, χωρίς να εξεταστούν οι επιπτώσεις, εάν δηλαδή απομένουν αποδοχές επαρκείς για την αντιμετώπιση του κόστους αξιοπρεπούς διαβίωσης και ανάλογες της αποστολής των ιατρών.

Δημ.Κ