Την αλληλένδετη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην αυτοφροντίδα και τα Μη Συνταγογραφούμενα σκευάσματα, καταγράφει έρευνα του ΙΟΒΕ, υποστηρίζοντας ότι μέσω αυτής, τα οφέλη που προκύπτουν για την δημόσια υγεία και την οικονομία είναι πολλαπλά. 

Το 11% των πωλήσεων φαρμάκων παγκοσμίως εμφανίζεται να αντιπροσωπεύουν τα Μη Συνταγογραφούμενα σκευάσματα, γεγονός που σημαίνει σε απόλυτο νούμερο 111 δισ. δολάρια. Η αύξηση αυτή, όπως αναφέρει η μελέτη του ΙΟΒΕ, προήλθε σε σημαντικό βαθμό από την ενίσχυση της αυτοθεραπείας στον κόσμο, που περιορίζει δραστικά τις δαπάνες των συστημάτων υγείας. Εκτιμάται ότι η ετήσια εξοικονόμηση είναι πάνω από 16 δισ. ευρώ από τη μετατόπιση 5% κάποιων συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην αυτοθεραπεία (Μελέτη ΑΕSGP σε 7 χώρες).

Όπως αναφέρεται στην μελέτη, στη Γαλλία για παράδειγμα, το 15,4% της αγοράς φαρμάκου αντιστοιχεί στην αυτοθεραπεία. Την ίδια στιγμή, στο Ηνωμένο Βασίλειο η εξοικονόμηση από τη χρήση της αυτοθεραπείας ανέρχεται στα 2,3 δισ. λίρες. Σύμφωνα μάλιστα με τη μελέτη PAGB-Proprietary Association Great Britain, το 92% των πολιτών γνωρίζει την σημασία να αποφασίζει και να ενεργεί για την υγεία του, ενώ το 69% πιστεύει ότι είναι αμεσότερη και γρηγορότερη η διαδικασία από το να κλείσουν ραντεβού για επίσκεψη στον ιατρό. 

Πρωταγωνιστική θέση κατέχει η αυτοθεραπεία και στη Γερμανία, όπου καθημερινά 4 εκατομμύρια πολίτες επισκέπτονται ένα φαρμακείο και τα ΜΗΣΥΦΑ αντιστοιχούν στο 21,2% της αγοράς φαρμάκων στη χώρα (1.783 από τα συνολικά 8.409 σκευάσματα). Στα 111 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι ανέρχεται η εξοικονόμηση του συστήματος υγείας της Ολλανδίας από τη χρήση της αυτοθεραπείας και την μείωση των ιατρικών ραντεβού.

Σύμφωνα με την μελέτη, η ορθή και υπεύθυνη ανάπτυξη της αυτοφροντίδας έχει πολλαπλά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Όσον αφορά το κράτος, μεταξύ άλλων υπάρχει ελάφρυνση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, αποσυμφόρηση των δομών υγείας, αυξημένα έσοδα μέσω φόρων από τις πωλήσεις ΜΗΣΥΦΑ κ.λπ. Σχετικά με τον πολίτη-ασθενή υπάρχει συν τοις άλλοις, εξοικονόμηση χρόνου σε σύγκριση με την επίσκεψη στο γιατρό,  άμεση και γρηγορότερη ανακούφιση ήπιων συμπτωμάτων, αύξηση προσβασιμότητας σε θεραπείες και φάρμακα για πολίτες απομακρυσμένων περιοχών. κά. Μέσω της αυτοφροντίδας ενισχύεται επίσης ο ρόλος του φαρμακοποιού ως συμβούλου στην ΠΦΥ, καθοδηγώντας τον πολίτη για αποφυγή κινδύνων, παραπομπή στο γιατρό όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο κ.λπ. 

Ωστόσο, ενώ τα οφέλη της αυτοφροντίδας είναι ευρέως διαδεδομένα στο εξωτερικό δεν ισχύει το ίδιο και στην Ελλάδα. Μολονότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης,  το σύνολο τον φαρμακοποιών μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του συμβούλου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν τι σημαίνει αυτοφροντίδα. Αυτοί δε που ξέρουν τι σημαίνει ο όρος αναγνωρίζουν ότι μέσω της αυτοφροντίδας εξοικονομούν και χρήματα αλλά και χρόνο συγκριτικά με τι θα δαπανούσαν αν επισκέπτονταν έναν γιατρό. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται στη μελέτη, απαιτείται ένας συνδυασμός ενεργειών και πρωτοβουλιών από τους πολίτες, τους φαρμακοποιούς και το κράτος για την ορθή ανάπτυξη και προώθηση της αυτοφροντίδας και της αυτοθεραπείας. Για παράδειγμα, ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών από τους επαγγελματίες υγείας, εκπαίδευση των τελευταίων από τον ΕΟΦ, το υπουργείο, τις φαρμακευτικές εταιρείες,  ενδεχόμενη διεύρυνση της λίστας των ΜΗΣΥΦΑ από την πλευρά της Πολιτείας κ.λπ.