Ιδρύθηκε Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Ιατροδικαστικής και Ιατροδικαστικών Επιστημών», με έδρα την πόλη της Αθήνας το οποίο καταχωρήθηκε στο  Πρωτοδικείο Αθηνών με αριθμό μητρώου AM: 31967 και με την υπ’ αριθμό 17/11-1-2018 διάταξη στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. 

Σύμφωνα με το καταστατικό, ως μέλη της Εταιρίας εγγράφονται μόνον ειδικευμένοι Ιατροδικαστές. Με τα σημερινά δεδομένα η εταιρεία απαρτίζεται από την πλειοψηφία των ιατροδικαστών της χώρας. Η εταιρεία διοικείται από 9μελές διοικητικό συμβούλιο (πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα και 6 μέλη), που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από τα μέλη της. Το διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες στις 24/2/2018 έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Θεόδωρος Βουγιουκλάκης - Πρόεδρος, Καθηγητής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθυντής Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής Παν/ου Ιωαννίνων

Ελένη Ζαγγελίδου -Προϊστάμενη Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης

Χαρά Σπηλιοπούλου - Γραμματέας, Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Διευθύντρια Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής ΕΚΠΑ

Νικόλαος Ράικος - Μέλος, Αναπληρωτής  Καθηγητής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής ΑΠΘ

Παύλος Παυλίδης - Μέλος, Επίκουρος  Καθηγητής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας,  Διευθυντής Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής ΔΠΘ

Νικόλαος Καλόγρηας - Μέλος, Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών

Αγγελική Τσιόλα - Μέλος, Προϊστάμενη Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πάτρας

Κων/νος Κούβαρης - Μέλος, Ιδιώτης Ιατροδικαστής

Δέσποινα  Νάθενα - Μέλος, Επικουρικός Ιατροδικαστής (ΕΣΥ)