Η Διεθνής Ομοσπονδία Αθλητικής Φυσικοθεραπείας  (IFSPT) σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών και το Επιστημονικό Τμήμα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας στηρίζοντας τις χώρες που δεν έχουν εντάξει πρόγραμμα πιστοποίησης Αθλητικού Φυσικοθεραπευτή, αποφάσισε να συνδράμει τον Π.Σ.Φ. για τη διοργάνωση της συγκεκριμένης πιστοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 29 Ιουνίου 2018 φιλοξενείται στη χώρα μας και θα συνεδριάσει, η εκτελεστική επιτροπή της IFSPT, ενώ τα μέλη της θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας που θα λάβει χώρα στις 30 Ιουνίου 2018.

Επίσης, στις 29 Ιουνίου και στις 1 και 2 Ιουλίου 2018  θα πραγματοποιηθεί το πρώτο στάδιο (Level 1) της πιστοποίησης Αθλητικού Φυσικοθεραπευτή, σύμφωνα με το πρόγραμμα που τρέχει αυτή την περίοδο ο Αυστραλιανός Σύλλογος Φυσικοθεραπείας με τον οποίο έχει συνάψει ειδική συμφωνία ο Π.Σ.Φ. και τις κατευθυντήριες οδηγίες της IFSPT.