Για τους κλειστούς προϋπολογισμούς στην Υγεία και το φάρμακο, για τα πρωτόκολλα συνταγογράφησης, τα μητρώα των ασθενών, την Επιτροπή Αξιολόγησης Φαρμάκων που ξεκινά εντός της εβδομάδας  παράλληλα με την λειτουργία της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, αλλά και για το Κέντρο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας που είναι έτοιμο να ξεκινήσει τις εργασίες του έκανε λόγο από το βήμα του φετινού 17ου Συνεδρίου που πραγματοποίησε το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο με θέμα «Την Υγεία στην Μετα-Μνημονιακή Εποχή», ο γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, κ. Γ . Γιαννόπουλος. 

Mε βάση την οπτική του φετινού 17ου Συνεδρίου που είχε ως θέμα «Την Υγεία στην Μετα-Μνημονιακή Εποχή», ο γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, ξεκίνησε την ομιλία του με την χρονικότητα της λήξης του τρίτου προγράμματος («μετά- μνημόνιο εποχή).

Σύμφωνα με τον ίδιο, από την μία υπάρχει πράγματι ένα «πριν» και ένα «μετά» που προκύπτει από την χρονική στιγμή της λήξης των μνημονίων και από την άλλη εξελίσσεται ένα «συνεχές» αναγκαίων δράσεων, που ούτως ή άλλως πρέπει να υλοποιηθούν (ή ακόμα και πρακτικών που πρέπει να εγκαταλειφθούν), ανεξάρτητα από το αν έχουν χαρακτηριστεί μνημονιακές δεσμεύσεις ή όχι.

Ως παράδειγμα στην κατηγορία του «συνεχούς», του διαχρονικού, ανέφερε το μόνιμο και δυναμικά εξελισσόμενο διακύβευμα της ισορροπίας ανάμεσα στην πρόσβαση στην καινοτομία και στην συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης. Μια πρόκληση που, όπως τόνισε βιώνουν όλα τα υγειονομικά συστήματα παγκόσμια, ενώ ειδικότερα η Ελλάδα για πολλά χρόνια δεν είχε τη δυνατότητα να ανταποκριθεί εξαιτίας των σοβαρών θεσμικών ελλειμμάτων στα πεδία της αξιολόγησης και της διαπραγμάτευσης.

Αναφερόμενος στο βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό του Υπουργείου, τόνισε ότι εντός της εβδομάδας ξεκινά η Επιτροπή Αξιολόγησης Φαρμάκων παράλληλα με την λειτουργία της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ενώ στο τελικό στάδιο επεξεργασίας βρίσκεται και το σχέδιο του Οργανισμού του Κέντρου Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας.

Την ίδια στιγμή σε διαφορετικό στάδιο ολοκλήρωσης, κατά τον ίδιο βρίσκονται τα πρωτόκολλα συνταγογράφησης και τα μητρώα ασθενών

Όπως επεσήμανε στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας έχουν ολοκληρωθεί ως αλγόριθμοι πάνω από 80 πρωτόκολλα από τις Ομάδες Εργασίας που πλαισίωσαν την Επιτροπή Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Δαπάνης, Κατάρτισης / Επικαιροποίησης Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών. Τριανταπέντε από αυτά έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και βαθμιαία υλοποιείται η ενσωμάτωση και των υπόλοιπων, μαζί με την επικαιροποίηση κάποιων από αυτά που ήδη έχουν ενσωματωθεί.

Παράλληλα, προχωρά η τεχνική προετοιμασία για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης  στα νοσοκομεία για τους νοσηλευόμενους ασθενείς.  

Οσον αφορά στην διαδικασία κατάρτισης μητρώων ασθενών, ξεκινά αυτόν τον μήνα.  

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην θέσπιση των κλειστών προϋπολογισμών ανά  ATC4 θεραπευτική κατηγορία. Το μέτρο αυτό, όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου, είναι «μάλλον αυτονόητα μέτρο εξορθολογισμού και αξιόπιστης  παρακολούθησης της δαπάνης, τεκμηριωμένης κατανομής του clawback,  εργαλείο αξιόπιστης εκτίμησης δημοσιονομικών επιπτώσεωνκαι αποτίμησης της αποζημιωτικής πολιτικής. Εφαρμοζόμενο σε συνδυασμό με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω (διαπραγμάτευση, πρωτόκολλα),  θα επιτρέψει και την επανεξέταση μέτρων που προκαλούν δυσλειτουργίες, όπως το πρόσθετο rebate στα νέα υπό καθεστώς προστασίας φάρμακα». 

Στα ερωτήματα που ο ίδιος έθεσε στην ομιλία του για να τα απαντήσει σχεδόν αμέσως, ήταν τα εξής: Θα παραμείνει ο κλειστός προϋπολογισμός για την Υγεία ; Θα παραμείνει ο κλειστός προϋπολογισμός για την δημόσια φαρμακευτική δαπάνη και του ορίου αγορών φαρμάκων από τα νοσοκομεία; 

Η απάντηση που έδωσε ο Γενικός Γραμματέας ήταν «ναι» , αλλά με αυξημένα όρια, που θα καθορίζονται κάθε χρόνο (από το 2019 μέχρι και το 2022) σύμφωνα με το ποσοστό μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Η αύξηση αυτή των ορίων θα επιτρέψει την αύξηση των ορίων επιμέρους κλειστών προϋπολογισμών, με μια κατανομή που θα καθορίζεται από τις κάθε φορά πολιτικές ιεραρχήσεις, ενταγμένες φυσικά στην συνολική στρατηγική της ενδυνάμωσης του κράτους πρόνοιας και της άρσης των ανισοτήτων, της καθολικότητας  στην πρόσβαση.

Κλείνοντας, ο κ. Γιαννόπουλος αναφέρθηκε  στο θεσμικό πλαίσιο της τιμολόγησης.

Σχεδιάζουμε, όπως είπε, την γενικευμένη αναδιαμόρφωση της αρχιτεκτονικής της τιμολογιακής πολιτικής, που θα ξεκινά από τις χώρες αναφοράς και θα φτάνει μέχρι τον καθορισμό του κατώτατου ορίου κόστους ημερήσιας θεραπείας. Ο στόχος είναι να εκδoθεί το δελτίο τιμών του Νοεμβρίου σύμφωνα με το νέο αυτό πλαίσιο.