Τις επιπτώσεις της κρίσης και του νέου οικονομικού μοντέλου στην περίθαλψη των Ελλήνων πολιτών, συζήτησαν το απόγευμα της Πέμπτης ο υπουργός Υγείας και η επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η κ. Dunja Mijatovic, που πραγματοποιεί τετραήμερη επίσκεψη στη χώρα μας, ζήτησε πληροφορίες για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, περίπου ένας στους πέντε Έλληνες έχει ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες, που σε μεγάλο βαθμό οφείλονται σε οικονομική αδυναμία των νοικοκυριών.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας, η κ. Mijatovic ζήτησε στοιχεία για τα προγράμματα λιτότητας που εφαρμόζονται αδιάλειπτα στη χώρα μας, τις περικοπές δαπανών, τη μείωση του προσωπικού, τις υφιστάμενες συνθήκες εργασίας στο σύστημα Υγείας και τη φυγή επιστημονικού προσωπικού στο εξωτερικό (brain drain).

Έδωσε έμφαση στη φροντίδα ευπαθών ομάδων, όπως τα άτομα με αναπηρία, οι ψυχικά ασθενείς, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, θεωρώντας θετική την ελεύθερη πρόσβαση των ανασφάλιστων στο σύστημα.

Σε λογική αντίθετη από εκείνη της ΕΛΣΤΑΤ, ο Ανδρέας Ξανθός ισχυρίστηκε πως, παρά την πολυετή οικονομική κρίση, τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα της υγείας είναι απολύτως εξασφαλισμένα.

Αναγνώρισε, πάντως, ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν προβλήματα, εκτιμώντας πως η εικόνα έχει αντιστραφεί.

Δαπάνες

Ο υπουργός Υγείας εμφανίζει αντίθετη λογική και με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο οποίος θεωρεί πως – σε πραγματικούς όρους – οι δαπάνες Υγείας βαίνουν μειούμενες στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Ξανθό, από το 6,8% του ΑΕΠ που ήταν οι δαπάνες για την Υγεία πριν την κρίση, φτάσαμε το 2014 στο 4,6% και σήμερα βρισκόμαστε στο 5,2%, έχοντας αυξήσει σωρευτικά τη χρηματοδότηση του ΕΣΥ κατά 1,1 δισ. ευρώ (2015 - 2021).

Σημείωσε, επίσης, ότι το προσωπικό του συστήματος υγείας έχει αυξηθεί κατά 8.000 μόνιμους εργαζόμενους και με αρκετές χιλιάδες συμβασιούχους.

Σε ότι αφορά τα εργασιακά δεδομένα στα νοσοκομεία, ανέφερε, πως ούτε εκεί υπήρξε επιδείνωση.

Αντίθετα – είπε – ρυθμίστηκε νομοθετικά, ύστερα από πολλά χρόνια, το ζήτημα της εναρμόνισης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για το ωράριο εργασίας των γιατρών στα νοσοκομεία για το οποίο η Ελλάδα είχε καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο.

Ανασφάλιστοι

Αναφορικά με την κάλυψη των ανασφάλιστων ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι το 2017 περισσότεροι από 800.000 πολίτες έκαναν χρήση των δυνατοτήτων που τους παρέχει ο νόμος 4368/2016 και ήδη στο πρώτο εξάμηνο του 2018, περισσότερες από 500.000 ανασφάλιστοι έχουν προσέλθει στο ΕΣΥ.

Σε ότι έχει να κάνει με τη φυγή ιατρών στο εξωτερικό (brain drain) ο κ. Ξανθός, σημείωσε ότι ξεπερνούν τις 18.000 και αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα στη στελέχωση και του συστήματος Υγείας, κυρίως με ειδικευμένους γιατρούς.

Ο υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι οι βασικοί άξονες της πολιτικής του υπουργείου για την περίοδο μετά την έξοδο από τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής, είναι η καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού, η ενίσχυση και η ηθικοποίηση του δημόσιου συστήματος Υγείας, ανάπτυξη Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η επανεκκίνηση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης.