Κίνητρα προς τις φαρμακευτικές ώστε να μετάσχουν στις διαδικασίες της συνόδου των υπουργών Υγείας της Βαλέτας, προτείνει ο υπουργός Υγείας.

Μιλώντας την Τετάρτη στην 5η σύνοδο, που πραγματοποιείται στην Αθήνα, ο Ανδρέας Ξανθός επεσήμανε πρέπει να διασφαλισθεί πως οι φαρμακευτικές εταιρείες θα ξεπεράσουν την όποια απροθυμία τους και ότι θα έχουν κίνητρο να συμμετέχουν στις διαδικασίες της “Βαλέτας”.

Το κίνητρο αυτό είναι η ευχερής και γρήγορη πρόσβαση σε πολύ μεγάλες αγορές (160 εκατομμυρίων πολιτών), χωρίς να αναμένουν πότε κάθε χώρα θα κάνει τη δική της αξιολόγηση και διαπραγμάτευση.

Κάλεσε, ωστόσο, τους ομολόγους του να συμφωνήσουν πως δεν θα γίνεται παράλληλη διαδικασία και σε εθνικό επίπεδο για τα φάρμακα που αξιολογεί και διαπραγματεύεται η “Βαλέτα”.

Για την ενδυνάμωση του θεσμού, εισηγήθηκε να υπάρξει συλλογική επεξεργασία ενός κανονιστικού πλαισίου, το οποίο θα κατοχυρώνει τη δεσμευτικότητα και θα θωρακίζει νομικά τη διαδικασία και το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης.

Πρότεινε, επίσης, τακτικότερες και καλά προετοιμασμένες συναντήσεις των τεχνικών κλιμακίων, με καταμερισμό εργασίας ανάμεσα στα μέλη του, καθώς και η συστηματική επικοινωνία και ανταλλαγή των απαραίτητων στρατηγικών πληροφοριών (κλινικές μελέτες, επιδημιολογικά δεδομένα, πληθυσμοί - στόχος, συγκριτικές κλινικές αξιολογήσεις) που διευκολύνουν τις αποφάσεις σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο.

Κέλυφος

Ο κ. Ξανθός εισηγήθηκε ένα νομικό “κέλυφος”, το οποίο βασίζεται στην αρχή της ομοφωνίας για τα κρίσιμα θέματα (στρατηγική της Βαλέτα, horizon scanning και επιλογή φαρμάκων για κοινή αξιολόγηση και διαπραγμάτευση, διαδικασία και κανόνες για τη λήψη αποφάσεων και ενσωμάτωση τους σε εθνικό επίπεδο).

Εισάγει, επίσης, κανόνες αμεροληψίας και εμπιστευτικότητας που κρίνονται απαραίτητοι σε αυτή την κρίσιμη φάση.

Ο Έλληνας υπουργός Υγείας σημείωσε πως μπορεί να υπάρξει το επόμενο διάστημα διαβούλευση και συμφωνία για το περιεχόμενο μίας Διεθνούς Σύμβασης, η οποία θα παρέχει νομική ισχύ στα αποτελέσματα της “Βαλέτα” και ασφάλεια σε όλους (Εθνικά Συστήματα Υγείας, ασθενείς, φαρμακοβιομηχανία).

Κάλεσε τους ομολόγους του να δεσμευτούν σε έναν “οδικό χάρτη”, ο οποίος θα οδηγεί με ασφάλεια στον τελικό στόχο της κοινής διαπραγμάτευσης και θα ξεπεραστούν έτσι τα τεχνικού χαρακτήρα προβλήματα που έχουν ήδη ανακύψει ή θα προκύψουν στην πορεία (μέγιστη ή ελάχιστη τιμή, εύρος τιμών ή fix τιμή, δυνατότητα ή όχι διαπραγμάτευσης και σε εθνικό επίπεδο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός της “Βαλέτα”).

Ισορροπία

Στην ουσία – είπε – αναζητείται μια νέα ισορροπία ανάμεσα σε ένα δημόσιο αγαθό, όπως το φάρμακο, και στα ισχυρά εταιρικά συμφέροντα που διαμορφώνουν τους όρους λειτουργίας της φαρμακευτικής αγοράς και της πρόσβασης των πολιτών στις νέες θεραπείες:

“Για τη δική μας χώρα, που η κρίση και η λιτότητα οδήγησε σε αυξημένη συμμετοχή των ασθενών στο κόστος των φαρμάκων, μετατρέποντας την στην πιο φτωχοποιητική δαπάνη των νοικοκυριών , το πρόταγμα της καθολικής και ισότιμης κάλυψης των φαρμακευτικών αναγκών των ανθρώπων είναι κορυφαία κοινωνική και πολιτική προτεραιότητα”.

Ο κ. Ξανθός αναφέρθηκε στην αντίθεση της Γερμανίας και άλλων χωρών σε κάθε ιδέα κοινών πολιτικών στην Υγεία και στο Φάρμακο.

Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί – σημείωσε – και τα μέτρα λιτότητας που υπονομεύουν το στόχο της καθολικότητας και της ισότητας στη φροντίδα, επιβάλλουν συνέργειες και αλληλεγγύη ανάμεσα μας.