Από πειθαρχικό έλεγχο περνά τον Παύλο Πολάκη ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας (ΙΣΑ), σχετικά με τα σχόλιά του για τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο, που έχουν προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων.

Όπως ανακοινώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης, το διοικητικό συμβούλιο του ΙΣΑ, στο πλαίσιο έκτακτης συνεδρίασής του, αποφάσισε την αυτεπάγγελτη κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας, κατά του γιατρού αναπληρωτή υπουργού Υγείας.

Σύμφωνα με το προεδρείο του Συλλόγου, ανακύπτει ζήτημα κατεπείγοντος, με δεδομένο την πρωτοφανή δημόσια επίθεση συναδέλφου κατά συναδέλφου, αλλά και την έκταση που έχει πάρει το θέμα στην ελληνική κοινωνία.

Έγινε πρόταση για το σχηματισμό πειθαρχικού φακέλου και την άμεση αποστολή εγγράφου στον γιατρό Παύλο Πολάκη, για τις έγγραφες απόψεις του, όσον αφορά στη σκοπιμότητα της ανάρτησής του κατά αναπήρου συναδέλφου του.

Τίθεται το ερώτημα κατά πόσο συνάδει με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ΚΙΔ- ν. 3418/2005) υποχρέωση κάθε γιατρού να διατηρεί καλές επαγγελματικές σχέσεις με τους συναδέλφους του, να βοηθά αυτούς πρόθυμα και να μην τους επικρίνει δημοσίως.

Είναι, επίσης, βασική υποχρέωση του γιατρού να απόσχει από κάθε πράξη που είναι δυνατόν να βλάψει την τιμή και την αξιοπρέπειά του.

Συμπεριφορά

Στο άρθρο 2 του ΚΙΔ αναφέρεται πως πρέπει να απόσχει από κάθε πράξη που μπορεί “...να κλονίσει την πίστη του κοινού προς το ιατρικό επάγγελμα, διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο την επαγγελματική του συμπεριφορά, ώστε να καταξιώνεται στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου και να προάγει το κύρος και την αξιοπιστία του ιατρικού σώματος, συμπεριφορά που πρέπει να επιδεικνύει κάθε ιατρός όχι μόνον κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, αλλά και στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής έκφανσης της προσωπικότητάς του”.

Στη διάταξη του άρθρου 321 του νόμου 4512/2018 ορίζεται πως “σε περίπτωση καταγγελίας για πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο έλαβε χώρα σε διαφορετικό Σύλλογο από το Σύλλογο εγγραφής, αρμόδιο για την παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, καθώς και για την εκδίκαση και την επιβολή ποινής ή την απαλλαγή είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου που τελέστηκε το παράπτωμα”.

Δημ.Κ.