Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG GROW – B2) για την ακυρότητα του άρθρου 96 που είχε ψηφίσει η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δικαιώνει τις ενστάσεις που είχε θέσει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Προϊόντων Ατμίσματος (ΣΕΕΠΑ) ήδη από το Φεβρουάριο. 

Οποιαδήποτε διοικητική πράξη παραχθεί από το άρθρο, καταπίπτει σε όλα τα δικαστήρια ως άκυρη εξαιτίας της αντικανονικότητας και ακυρότητας του άρθρου 96. 

Τώρα πλέον, προκειμένου να αποφευχθεί η καταδίκη της Ελλάδας και η επιβολή διοικητικού προστίμου ως και 1.000.000 ευρώ από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί αποτελεί μονόδρομο: Η νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας οφείλει να ξεκινήσει άμεσα το διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς και να καταρτίσει ένα νέο άρθρο, χωρίς στρεβλώσεις, το οποίο θα θέσει σε 3μηνη διαβούλευση στην Κομισιόν και όταν αυτή λήξει, θα το ψηφίσει στη Βουλή καταργώντας το άκυρο άρθρο 96.

Και πρέπει να γίνει εκ νέου 3μηνη διαβούλευση γιατί το ίδιο το Υπουργείο Υγείας αναγνώρισε ότι πρόκειται για τεχνικό κανόνα η ρύθμιση των ατμιστικών υγρών χωρίς νικοτίνη, το Μάρτιο. Άρα, δε μπορεί για το ίδιο περιεχόμενο τη μία να στείλει για διαβούλευση και την άλλη να μην. Γιατί και η ΜΗ αποστολή τεχνικού κανόνα για διαβούλευση συνιστά παραβίαση του ίδιου (ΕΚ 2015/535) Ευρωπαϊκού Κανονισμού και συνεπάγεται ακυρότητα του νόμου.

Η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπάγεται Κανονισμούς και Νομοθεσία που πρέπει να είναι σεβαστή από όλους. Ακριβώς όπως λοιπόν η ατμιστική αγορά προσαρμόστηκε στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/40 που ρυθμίζει αποτελεσματικά τα νικοτινούχα ατμιστικά υγρά σε όλη την Ευρώπη, έτσι και το Υπουργείο Υγείας υποχρεούται να σεβαστεί τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς που υπερέχουν της Εθνικής Νομοθεσίας και οι οποίοι θέτουν κριτήρια προστασίας της επιχειρηματικότητας από βίαιες και ξαφνικές, νομοθετικές πρωτοβουλίες. 

Ας δούμε όμως λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί με το εν λόγω άρθρο και όλο το χρονικό της αντιπαράθεσης:
Τον Μάιο του 2018 το Υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων – Τμήμα Β΄, προέβη σε μια αιφνιδιαστική Εγκύκλιο η οποία και νομοθετούσε απαγορεύσεις και διατάξεις όπως η απαγόρευση κυκλοφορίας ατμιστικών υγρών χωρίς νικοτίνη αφενός και συμπυκνωμένων αρωμάτων, γλυκερίνης μόνο στα ατμιστικά καταστήματα αφετέρου. 

Να σημειωθειί ότι αυτά τα προϊόντα κυκλοφορούν χωρίς περιορισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη ως καταναλωτικά προϊόντα, ελεύθερα, βάσει της αρχής του Ελεύθερου Εμπορίου εντός της ΕΕ. Για τα δε ατμιστικά υγρά χωρίς νικοτίνη που ερμήνευσαν μετά 10 έτη (βάσει νόμου του 2008!) ότι απαγορεύονταν, οι ατμιστές πλήρωναν από 1/1/2017 ειδικό φόρο κατανάλωσης στα Τελωνεία.

Στις 4 Οκτώβρη 2018, επαγγελματίες της αγοράς και ατμιστές κάνουν κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας και αυτό δεσμεύεται να νομοθετήσει σύντομα. Στις 7 Νοεμβρίου το Υπ. Υγείας στέλνει σχέδιο νόμου στο ΣΕΕΠΑ το οποίο σύμφωνα με δηλώσεις του Συνδέσμου περιέχει απίστευτες στρεβλώσεις και αυθαίρετες «εμπνεύσεις»  ελληνικής σύλληψης, σε αντίθεση με οτιδήποτε ισχύει στην ΕΕ. 

Στις 15 Νοεμβρίου ο τότε Αν.Γ.Γ. Υγείας συναντά το ΣΕΕΠΑ και συμφωνούν σε σειρά αλλαγών ώστε να μην ψηφιστεί στρεβλό νομικό πλαίσιο.

Τελικά τον Φεβρουάριο  του 2019, το σχέδιο νόμου εισέρχεται στις Επιτροπές της Βουλής χωρίς καμμιά αλλαγή από τις συμφωνηθείσες με το ΣΕΕΠΑ, με αποτέλεσμα η Κομισιόν μετά λίγες ημέρες να ενημερώνει γραπτώς το Υπ.Υγείας ότι «το νομοσχέδιο εφόσον περιέχει τεχνικό κανόνα, θα πρέπει να τεθεί σε 3μηνη δημόσια διαβούλευση, άλλως θα είναι άκυρο». Το Υπ.Υγείας σπεύδει να στείλει το άρθρο 96 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ισχυρίζεται ότι χρήζει επείγουσας διαδικασίας και άρα ζητά να απαλλαγεί της 3μηνης υποχρεωτικής διαβούλευσης.

Η Κομισιόν, στις 4 Μαρτίου μαθαίνει ότι ο ισχυρισμός είναι ψευδής, αφού λαμβάνει γνώση του νομοσχεδίου που έχει συνταχθεί ήδη από αρχές Νοεμβρίου, άρα προχωρεί στην έναρξη της 3μηνης διαβούλευσης με λήξη τις 6/6/2019. Παρότι το Υπουργείο Υγείας λαμβάνει γνώση ότι υπάρχει αντικανονικότητα, προχωρά στην ψήφιση του νομοσχεδίου. Το οποίο και λαμβάνει ΦΕΚ στις 9/3/2019 με το νόμο 4600/2019.

Την ίδια στιγμή, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων -Τμήμα Β΄, επισυνάπτει στην ανοικτή διαβούλευση (!) το ΦΕΚ του ψηφισμένου άρθρου 96 και αυτό ουσιαστικά είναι το σημείο που η Κομισιόν συνειδητοποιεί την περιφρόνηση που επιδεικνύει εμπράκτως η Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Παράλληλα, η Ρουμανία, μαθαίνοντας από τους Ρουμάνους επιχειρηματίες για
 τα πρωτοφανή εμπόδια στο ελεύθερο εμπόριο που το άρθρο θεσπίζει, καταθέτει «δικαιολογημένη γνώμη» καταγγέλλοντας το Υπουργείο Υγείας για αντικανονικότητα. 

Αυτή η «δικαιολογημένη γνώμη» Κράτους-μέλους, πυροδοτεί την παράταση κατά 3 μήνες ακόμα  της διαβούλευσης (νέα λήξη στις 6/9/2019) εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε και έρχεται η Βουλγαρία αυτή τη φορά να καταγγείλει με δική της «δικαιολογημένη γνώμη» εκ νέου την αντικανονικότητα της διαδικασίας από την Ελλάδα. Διπλή καταγγελία λοιπόν.