Το κορυφαίο ρόλο του νοσοκομείου "Λαϊκό" στη διάγνωση και θεραπεία σοβαρών παθήσεων, αναδεικνύει η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως επτά υπουργικών αποφάσεων για εθνική αναγνώριση των παρακάτω Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων και Πολύπλοκων Νοσημάτων:

  • Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου-Κύρια Θεματική Ενότητα Σπάνια Αιματολογικά Νοσήματα.
  • Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ειδική Νοσολογία (Μονάδα Ενδοκρινολογίας) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών-Κύρια Θεματική Ενότητα Σπάνια Νευροενδοκρινικά Νεοπλάσματα.
  • Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας μετά του Ομώνυμου Εργαστηρίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών-Κύρια Θεματική Ενότητα Σπάνια Νοσήματα του Συνδετικού Ιστού και Μυοσκελετικών Παθήσεων.
  • Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας μετά του Ομώνυμου Εργαστηρίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών-Κύρια Θεματική Ενότητα Σπάνια Συστηματικά Αυτοφλεγμονώδη και Αυτοάνοσα Νοσήματα.
  • Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ειδική Νοσολογία (Μονάδα Αυτοάνοσων Ρευματικών Νόσων) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών-Κύρια Θεματική Ενότητα Σπάνια Νοσήματα του Συνδετικού Ιστού και Μυοσκελετικών Παθήσεων.
  • Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ειδική Νοσολογία (Μονάδα Αυτοάνοσων Ρευματικών Νόσων) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών- Κύρια Θεματική Ενότητα Σπάνια Συστηματικά Αυτοφλεγμονώδη και Αυτοάνοσα Νοσήματα.
  • Α’ Παθολογική Κλινική (Μονάδα Ενδοκρινολογίας) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών-Κύρια Θεματική Ενότητα Σπάνια Ενδοκρινολογικά Νοσήματα.

Αναβάθμιση

Όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος, πρόκειται για εξαιρετικά σημαντικό βήμα αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας.

Εντάσσεται στο πλαίσιο μιας σταθερής, βιώσιμης και οριζόντιας στρατηγικής εγγυημένης πρόσβασης σε νέες θεραπείες, προοπτικής εναρμόνισης με ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας και αξιολόγησης και πιστοποίησης κέντρων που ήδη λειτουργούν.

Ενσωματώνει την ασθενοκεντρική φροντίδα, τη συμμετοχή των ασθενών σε συζητήσεις για λήψη της βέλτιστης απόφασης, την προστασία των δικαιωμάτων τους και την τεκμηριωμένη υγειονομική φροντίδα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Το νοσοκομείο συνεχίζει την μεθοδική και οργανωμένη προσπάθειά του προσανατολισμένη να αναγνωρίσει και άλλα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης, φιλοδοξώντας να αναδειχθεί ως Κέντρο Αριστείας του συστήματος Υγείας.

Δίκτυα

Σύμφωνα με τη διοίκηση, έπειτα από την εθνική αναγνώριση, τα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα "να ταξιδεύουν οι πληροφορίες και όχι ο ασθενής", να δημιουργηθούν κοινές βάσεις κλινικών δεδομένων και πληροφοριών, να προωθηθεί η συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης των επαγγελματιών Υγείας, προώθησης κλινικών μελετών, καταγραφής δεδομένων σε ευρωπαϊκά μητρώα σπάνιων νόσων, διάχυσης καλών πρακτικών, πρόσβασης σε καινοτόμα φάρμακα και ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης.

Η διοίκηση συγχαίρει την εξαιρετική προσπάθεια, εκφράζει παράλληλα τις ευχαριστίες της στις αρμόδιες Υπηρεσίες της 1ης ΥΠΕ Αττικής, που συνέδραμαν για την αξιολόγηση των στοιχείων των φακέλων, με ταχύτητα και πληρότητα, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, όπως αυτές εκφράστηκαν και στο 30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο.

Όπως αναφέρει, το "Λαϊκό"επικροτεί και αναδεικνύει τις καλές πρακτικές, που ενισχύουν τη βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διασφαλίζουν την εξοικονόμηση πόρων και προσφέρουν "προστιθέμενη αξία" στους ασθενείς - πολίτες.

Δημ.Κ.