Η αντιμικροβιακή αντοχή (AMA) είναι μια πιεστική απειλή για τη δημόσια υγεία που μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ΑΜΑ συμβαίνει όταν τα βακτήρια καταστούν ανθεκτικά στη δράση των αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται για να τα σκοτώσουν. Η κακή χρήση και η κατάχρηση των αντιβιοτικών έχουν εντοπιστεί ως κύριες αιτίες της AMΑ. Η AMA είναι τόσο επείγουσα όσο και η κλιματική αλλαγή. Για να γίνει αντιληπτό από τον απλό πολίτη το μέγεθος της δημόσιας απειλής, αρκεί να σκεφθεί κανείς ότι κάθε χρόνο πεθαίνουν από μολύνσεις που είναι ανθεκτικές στα αντιβιοτικά 33.000 άτομα, το ισοδύναμο δηλαδή του συνολικού αριθμού κατοίκων μιας μικρής πόλης.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η AMΑ αποτελεί ήδη σημαντική τραγωδία για τη δημόσια υγεία, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και αντιπροσωπεύει σημαντική απειλή για το μέλλον. Μια καλή κατάσταση υγείας που εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό ανοσοποιητικό σύστημα, είναι συνήθως αρκετή για την πρόληψη λοιμώξεων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με επιλογές υγιεινού τρόπου ζωής, καλή προσωπική φροντίδα υγείας, τακτική άσκηση και καλή διατροφή.

Η χρήση φαρμάκων που διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή (ΜΗΣΥΦΑ) αποτελεί σημαντικό μέρος της συνεχούς αυτοφροντίδας. Συνεισφέρουν σημαντικά στη διαχείριση ήπιων προβλημάτων υγείας, ιδίως σε περιπτώσεις ιογενών χειμερινών περιστατικών που συχνά αντιμετωπίζονται λανθασμένα ως αγωγή με αντιβιοτικά. Ένα φάσμα ήπιων προβλημάτων υγείας μπορεί να γίνει αντιληπτό άμεσα από τον πολίτη και να αντιμετωπισθεί με ΜΗΣΥΦΑ και λοιπά προϊόντα αυτοφροντίδας.

Ο Σύνδεσμος των Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσεως (ΕΦΕΧ) δεσμεύεται στη προώθηση της υπεύθυνης αυτοφροντίδας η οποία θα δημιουργήσει την ευκαιρία γενικότερα προώθησης της υγείας, πρόληψης της ασθένειας, διατήρησης της υγείας και αντιμετώπισης της ασθένειας, με ή χωρίς την υποστήριξη ενός παρόχου υγειονομικής περίθαλψης. Η ατζέντα αυτοφροντίδας περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την υπεύθυνη χρήση αντιβιοτικών και την αντιμικροβιακή αντοχή.