Στο Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ, εμφυτεύθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, επαναφορτιζόμενος νευροδιεγέρτης σε περιστατικό σοβαρής τμηματικής δυστονίας. Μέχρι σήμερα δεν ήταν τεχνικά δυνατή η επαναφόρτιση των ηλεκτρικών πηγών των εγκεφαλικών νευροδιεγερτών.

Σε νοσήματα όπως η δυστονία και η ανθεκτική σε φάρμακα ιδεοψυχαναγκαστική νεύρωση, υπάρχει ανάγκη διοχέτευσης μεγάλης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας στους επιλεγμένους εγκεφαλικούς πυρήνες. Αυτό, για πολλούς ασθενείς με τα άνω νοσήματα που ανταποκρίνονταν στη νευροδιέγερση σήμαινε έως τώρα συχνή αντικατάσταση της ηλεκτρικής πηγής (μετά από 1 έως 1,5 χρόνο).

Συγκριτικά με αυτό, αναφέρεται ότι ασθενείς με τη νόσο του Πάρκινσον ή Ιδιοπαθή τρόμο που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση εμφύτευσης νευροδιεγέρτη, παρουσιάζουν ανάγκη επανεμφύτευσης της ηλεκτρικής πηγής κατά μέσον όρο μετά από περίπου 5 χρόνια.

Η ηλεκτρική πηγή του επαναφορτιζόμενου νευροδιεγέρτη έχει διάρκεια ζωής 9 χρόνων.

Η νέα γενιά νευροδιεγερτών παρουσιάζει μεγάλα πλεονεκτήματα και στη διαφοροποιημένη ικανότητα νευροδιέγερσης, γιατί επιτρέπει περισσότερους συνδυασμούς παραμέτρων, αλλά και στη διοχέτευση του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί απαιτείται μικρότερη δόση του σε σχέση με τους προηγούμενους νευροδιεγέρτες.

Έτσι, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής του ασθενούς καθώς μειώνονται τυχόν παρενέργειες του ρεύματος στις γύρω περιοχές του στοχοποιημένου πυρήνα.

Οι νεότερες διεθνείς μελέτες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και ασθενείς με δυστονία του ΥΓΕΙΑ, δείχνουν τα σαφή πλεονεκτήματα της 'Εν τω Βάθει Εγκεφαλικής Διέγερσης' σε ασθενείς με εστιακή, τμηματική και γενικευμένη δυστονία, σε βάθος χρόνου.

Η τωρινή ασθενής έδειξε εντός μιας μέρας εντυπωσιακή ανταπόκριση στα δυστονικά συμπτώματα.

Στο Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ διενεργούνται με μεγάλη επιτυχία επεμβάσεις 'Εν τω Βάθει Εγκεφαλικής Διέγερσης'. Από το 2005 έχουν εμφυτευθεί περισσότεροι από 60 νευροδιεγέρτες από την ομάδα 'Εν τω Βάθει Εγκεφαλικής Διέγερσης', αποτελούμενη από τους νευροχειρουργούς Χαράλαμπο Στρογγυλό, Χαράλαμπο Σεφέρη και Παναγιώτη Νομικό υπό την επιστημονική οδηγία του νευροχειρουργού Michael Torrens και από το νευρολόγο – νευροφυσιολόγο Ιωάννη Βελέντζα.

Επιπλέον, το ΥΓΕΙΑ έχει προχωρήσει σε σύναψη συμβάσεων για τέτοιου είδους επεμβάσεις με μεγάλα ταμεία.