Η Αμφινόμη, 'Μια Περιοδεία για το Σύνδρομο Down', μέλος του Συλλόγου Ηλιαχτίδα 'Ένωση Γονέων και Φίλων Ατόμων με Σύνδρομο Down' πραγματοποιεί περιοδεία για το Σύνδρομο Down σε όλη την Ελλάδα.

Μια περιοδεία ενημέρωσης για τα θέματα του Συνδρόμου Down σε επίπεδο τοπικών Δήμων ανοιχτή προς όλους, με σκοπό την πληροφόρηση του κοινού, τη γνωριμία, την επικοινωνία, την ανταλλαγή απόψεων, τη μεταφορά γνώσης και εμπειρίας με την εφαρμογή της στην πράξη.

Οι συναντήσεις χωρίζονται σε δύο βασικές ενότητες:
Η πρώτη αφορά την παρουσίαση των τοπικών φορέων – συλλόγων της κάθε περιοχής, καθώς και τις εισηγήσεις κάποιων σχετικών επιστημόνων.

Η δεύτερη αφορά τις ομάδες εργασιών που θα δημιουργηθούν με θέματα συζητήσεων όπως:

  • 0-6:Γεννήθηκε με Σύνδρομο Down και τώρα τι; πρώιμη παρέμβαση, εκπαίδευση, παρουσίαση και ανάλυση περιπτώσεων.
  • 6-18:Σχολείο – εκπαίδευση και ειδική αγωγή, εφηβεία, συμπεριφορά, ελεύθερος χρόνος, κοινωνικοποίηση, διατροφή – γυμναστική, παρουσίαση και ανάλυση περιπτώσεων.
  • 18+:Αυτόνομη διαβίωση, επαγγελματική αποκατάσταση, ελεύθερος χρόνος, κοινωνικοποίηση, διατροφή – γυμναστική, παρουσίαση και ανάλυση περιπτώσεων.

Τις ομάδες εργασιών – συζητήσεων συντονίζουν ειδικοί επιστήμονες – άτομα με εμπειρία – εθελοντές.

Περισσότερες πληροφορίες: www.amfinomi.eu