Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-Ιατρών 'Κ.Ε.Φ.Ι.' Αθηνών και η Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης & Αναπαραγωγικής Υγείας, Αρεταίειο Νοσοκομείο,
σε συνεργασία με το Τμήμα Οικογενειακού Προγραμματισμού, πραγματοποιούν Επιστημονική Διημερίδα.

H Διημερίδα πραγματοποιείται 19-20 Απριλίου, στο Μαγγίνειο Αμφιθέατρο του Αρεταίειου νοσοκομείου, Βασ. Σοφίας 76, στην Αθήνα.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Επιπλέον Πληροφορίες