Η προσφορά ισχύει για όσους τηλεφωνήσουν το μήνα Αύγουστο (από την Πέμπτη 1 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 30 Αυγούστου) από τις 09:00 έως τις 15:00 και κλείσουν ραντεβού στο τμήμα Check up της Ευρωκλινικής Αθηνών, τηλ. 210 6416051 & 052. Οι εξετάσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί έως και 30/09/2013.