Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα την Έκθεση που αφορά στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη Νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτήν τροπολογίες του ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και μέλους της Δημοκρατικής Συμμαχίας Θόδωρου Σκυλακάκη, που αφορούν την προώθηση του προσυμπτωματικού ελέγχου για τη νόσο και την ανάγκη ύπαρξης μιας στρατηγικής πρόληψης και ενθάρρυνσης των υγιεινών προτύπων διαβίωσης με στόχο την αντιμετώπιση των αυξημένων δαπανών περίθαλψης.

Οι τροπολογίες που πρότεινε ο Θ. Σκυλακάκης, αρχικά είχαν εγκριθεί από την Επιτροπή Δημόσιας Υγείας - Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη σχετική συζήτηση που είχε προηγηθεί επί της Έκθεσης και σήμερα το σχετικό κείμενο ψηφίστηκε από την Ολομέλεια.

Στις τροπολογίες αυτές, αναλυτικά αναφέρονται τα εξής:

-‘Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν, σε εθελοντική βάση, την πρακτική ελεύθερων προσυμπτωματικών ελέγχων της μνήμης, για εκείνες τις ομάδες του πληθυσμού οι οποίες, σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο για την ανάπτυξη της νόσου του Αλτσχάιμερ ή άλλων ασθενειών άνοιας’.

-‘Η συνεχώς αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού και η έντονη πίεση που ασκείται στα δημόσια οικονομικά και στην ιδιωτική παραγωγικότητα, λόγω της αύξησης των δαπανών για τον γηράσκοντα πληθυσμό, θα δημιουργήσει διαρθρωτικό πρόβλημα για τα κράτη μέλη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, κατά συνέπεια, να υιοθετήσει στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της, μία πολιτική για την αποφασιστική προώθηση της αρχής της πρόληψης (όσον αφορά τις ιατρικές υπηρεσίες καθώς και την ενθάρρυνση περισσότερο υγιεινών προτύπων διαβίωσης).

Τότε οι δείκτες υγείας θα συμβάλουν στη σημαντική βελτίωση των οικονομικών δεικτών’.