Ερώτηση: 

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Ακάλυπτες οι ανάγκες των παιδιών με νεοπλασίες

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις ανεκπλήρωτες ανάγκες των παιδιών με κακοήθεις νεοπλασίες και την ελλιπέστατη περίθαλψη και φροντίδα που τους παρέχει το σύστημα υγείας.

Αναλυτικότερα, παρατηρείται έλλειψη υποδομών, η οποία αποδίδεται κυρίως στη γεωγραφική κατανομή των παιδο-ογκολογικών κλινικών αλλά και στο σύστημα υγείας το οποίο αδυνατεί να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών με κακοήθεις νεοπλασίες καθώς και των οικογενειών τους. Επίσης, εξίσου σημαντική είναι η παντελής απουσία ενημέρωσης σχετικά με την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τις μακροπρόθεσμες επιπλοκές που επέρχονται από τα νεοπλάσματα. Επιπλέον, μεγάλο κενό στην προσπάθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των νεοπλασμάτων αποτελεί η έλλειψη ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στο παιδί που πάσχει και την οικογένειά του καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας αλλά και η απουσία συστηματικής παρακολούθησης του παιδιού κατά την ενηλικίωσή του.

Επειδή οι μικροί ασθενείς χρίζουν ιδιαίτερης φροντίδας και η Πολιτεία οφείλει να τους καλύψει τις ανεκπλήρωτες ανάγκες που έχουν και αυτοί και οι οικογένειές τους

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1.      Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί ή προτίθεστε να προβείτε ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των μικρών ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους, και να γίνει πιο αποτελεσματική η προσπάθεια που καταβάλουν για να αντιμετωπίσουν τις νεοπλασίες;

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Ιάσονας Φωτήλας                             Αχαΐας

 

Βασίλης Οικονόμου                          Επικρατείας