ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Παρηγορητική φροντίδα

Με αφορμή την 11η Οκτωβρίου, παγκόσμια ημέρα Παρηγορητικής Φροντίδας, η κ. Ιωάννα Σιαφάκα, επίκ. Καθηγήτρια Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής Αγωγής της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παρηγορητικής Συμπτωματικής Φροντίδας Καρκινοπαθών και μη Ασθενών (ΠΑΡΗΣΥΑ) ανέφερε ότι σήμερα υπάρχει η γνώση, η εξειδίκευση και τα φάρμακα για την ανακούφιση του πόνου και άλλων βασανιστικών συμπτωμάτων και την αντιμετώπιση ψυχολογικών και άλλων αναγκών των ασθενών με απειλητική νόσο και των οικογενειών τους.

Η φροντίδα αυτή στηρίζεται σε συνδυασμένη δράση ιατρικής, νοσηλευτικής, κοινωνικής εργασίας, ψυχολογίας εργασιοθεραπείας και φυσιοθεραπείας, θεολογίας αλλά και στην εθελοντική προσφορά.

Με σχετική υπουργική απόφαση της 1-2-2007 (ΦΕΚ 1534) των υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία 'Ξενώνων Νοσηλευτικής Φροντίδας' πλην όμως σαφώς αναφέρεται ότι 'με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού'.

Την περασμένη Άνοιξη, η ΠΑΡΗΣΥΑ, ανταποκρινόμενη σε σχετική πρόσκληση του Υπουργού Υγείας, πρότεινε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης της Παρηγορητικής Φροντίδας στη χώρα μας. Επισημαίνουμε τα κυριότερα σημεία αυτού του προγράμματος.

  • Δημιουργία ειδικών ξενώνων και υποστήριξη της Παρηγορητικής Φροντίδας, στις κρατικές δομές υγείας.
  • Να συμπεριληφθεί η Παρηγορητική Φροντίδα στα εθνικά προγράμματα ελέγχου του καρκίνου και τα ειδικά προγράμματα αντιμετώπισης του AIDS.
  • Ενσωμάτωση της Παρηγορητικής Φροντίδας στα προγράμματα σπουδών και τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα των ιατρικών, νοσηλευτικών και ερευνητικών κέντρων, σε συνδυασμό με παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης στους μη επαγγελματίες εθελοντές φροντίδας.
  • Η Παρηγορητική Φροντίδα και η Ανακούφιση Πόνου, ως φυσική συνέχεια του Εθνικού Συστήματος Υγείας, να είναι διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες στο χώρο επιλογής τους, συμπεριλαμβανομένων και των Κέντρων Υγείας.
  • Να εντοπισθούν και να καταργηθούν τα εμπόδια που συνεπάγεται η νομοθεσία, όσον αφορά τη διαθεσιμότητα οπιοειδών αναλγητικών, όπως η μορφίνη.


Ερωτάται ο κ. Υπουργός
Τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε προκειμένου:
1. Να παρέχεται η Παρηγορητική Φροντίδα και η ανακούφιση Πόνου σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από φύλο, σεξουαλικές προτιμήσεις, θρησκεία, εθνικότητα και κοινωνική θέση;
2.

Να ενταχθεί στις κρατικές δομές υγείας και μάλιστα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και τα Ιατρικά Κέντρα;
3. Να καταργηθούν τα νομοθετικά εμπόδια χορήγησης αναλγητικών φαρμάκων;
4. Γιατί δεν έχει ορισθεί ακόμη στη χώρα μας η ειδικότητα του Αλγολόγου και του γιατρού Παρηγορητικής Φροντίδας;
5.

Γιατί δεν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και φυσικοθεραπευτών στα νοσοκομεία, για τη στελέχωση των ιατρείων πόνου και παρηγορητικής αγωγής;

Ο ερωτών Βουλευτής

Περικλής Κοροβέσης