Πέννυ Κούτρα
 
Μείωση πωλήσεων κατά 13,1% εμφάνισε σε ενοποιημένη βάση η ΦΑΓΕ, πραγματοποιώντας πωλήσεις της τάξης των 127,9 εκατ. δολαρίων στο α' τρίμηνο του 2019. Η παραπάνω υποχώρηση πωλήσεων προέρχεται από τις αγορές των ΗΠΑ (-13,9%), της Βρετανίας (-3,5%), της Ιταλίας (-4,3%) και της Ελλάδας, όπου η απώλεια πωλήσεων σε αξία αγγίζει το 21,1%. Σημειώνεται πάντως πως το 86% των πωλήσεων της ΦΑΓΕ πραγματοποιείται πλέον διεθνώς, μειώνοντας την έκθεσή της στην ελληνική αγορά, καθώς στο α' τρίμηνο του 2018, οι διεθνείς πωλήσεις κατείχαν το 84,6% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Κατά την αναλυτική κατάσταση της εταιρείας, η πτώση πωλήσεων σε αξία αποδίδεται αφενός στη μείωση πωλήσεων κατά 5,1% σε όγκο, αλλά και την πίεση της μέσης τιμής, η οποία μειώθηκε στο επισκοπούμενο τρίμηνο κατά μέσο όρο για όλες τις αγορές δραστηριοποίησης κατά 4,9%. Πτώση πωλήσεων σε όγκο παρουσίασαν κυρίως οι αγορές των ΗΠΑ (-11,5%) και της Ελλάδας (-4,2%), αλλά οι απώλειες εν μέρει αντισταθμίστηκαν από την αύξηση πωλήσεων σε όγκο σε Βρετανία (+11,9%) και Ιταλία (+12,2%).

Η εταιρεία επίσης επιβαρύνθηκε κατά 3,1% από τις συναλλαγματικές ισοτιμίεςτου δολαρίου και της βρετανικής λίρας, λόγω της ισχυροποίησής τους έναντι του ευρώ. Πέρυσι, ο όμιλος ΦΑΓΕ κατά το α' τρίμηνο είχε καταγράψει όφελος από ισοτιμίες της τάξης του 1,4 εκατ. δολαρίων, ενώ φέτος στο ίδιο διάστημα έγραψε απώλειες 1,4 εκατ. δολαρίων.

Το μεικτό κέρδος  μειώθηκε κατά 25,5% στα 51,1 εκατ. δολάρια ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων περιορίστηκε στο 39,9% από 46,6% στο α' τρίμηνο του 2018. Κατά τη διοίκηση της εταιρείας, η σημαντική αυτή μείωση μεικτού κέρδους προήλθε από την αύξηση της τιμής γάλακτος σε Ελλάδα και ΗΠΑ (όπου η εταιρεία διατηρεί εργοστάσια παραγωγής). Ανάσα στην παραπάνω επίπτωση έδωσε ωστόσο η ισχυροποίηση του δολαρίου έναντι ευρώ και βρετανικής λίρας.

Στο α' τρίμηνο του 2019, η ΦΑΓΕ μείωσε τις διαφημιστικές δαπάνες, γεγονός που αντικατοπτρίστηκε στη μείωση κατά 19,2% των λειτουργικών εξόδων, τα οποία ανήλθαν σε 35,5 εκατ. δολάρια.  

Ως απόρροια των παραπάνω, η λειτουργική κερδοφορία διαμορφώθηκε στα 15,2 εκατ. δολάρια, μειωμένη κατά 38,4%, ενώ ακολούθως τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν στα 7,8 εκατ. δολάρια (από 19,8 εκατ. δολάρια το 2018). Τέλος, τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 5,1 εκατ. δολάρια από 15,2 εκατ. δολάριαστο α' τρίμηνο του 2018.

Πέραν των οικονομικών του επιδόσεων, ο όμιλος ΦΑΓΕ αναφέρεται και στις σχεδιαζόμενες επενδύσεις του και ειδικότερα στη δημιουργία μονάδας στο Λουξεμβούργο, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα συναντά σημαντικά εμπόδια.Στην αναλυτική του α' τριμήνου του 2019, πάντως, ο όμιλος αναφέρει πως ήδη έχει συμβόλαια με κατασκευαστές, εργολάβους και προμηθευτές για τη συγκεκριμένη επένδυση, που αθροίζονται σε μελλοντικές υποχρεώσεις της τάξης των 26 εκατ. δολαρίων.