Σύμφωνα με νέα έκθεση, Global Autoimmune Disease Therapeutics Market, που δημοσιεύθηκε από την εταιρεία ερευνών KBV, το μέγεθος των σκευασμάτων που απευθύνονται στην καταπολέμηση των αυτοάνοσων ασθενειών αναμένεται να φθάσει τα 149,4 δισ. δολ. έως το 2025, σημειώνοντας την περίοδο πρόβλεψης μέση ετήσια άνοδο κατά 4,34%. Αφενός η επιτάχυνση της αποδοχής νέων σκευασμάτων που διεύρυνε την προσβασιμότητα σε εξελιγμένες θεραπείες, αφετέρου η αύξηση του αριθμού των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης οδηγούν συνολικά στην ανάπτυξη της εξεταζόμενης αγοράς. Ωστόσο, όπως καταγράφεται ,οι υψηλές δαπάνες που συνδέονται με τις εξελιγμένες θεραπείες επιβραδύνουν την ανάπτυξη της αγοράς.  Από την άλλη πλευρά, όμως, η ισχυρή ύπαρξη εταιρειών αλλά και των δυνατοτήτων στις αναδυόμενες οικονομίες δημιουργεί νέες προοπτικές για την αγορά.

Η Βόρεια Αμερική κυριάρχησε στην παγκόσμια αγορά των αυτοάνοσων με την πολλαπλή σκλήρυνση  να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο το 2018, ενώ η πρόβλεψη είναι ότι θα αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό 3,9% κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Με ακόμη μεγαλύτερους ρυθμούς αναμένεται να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αγορά φθάνοντας το 4,1% κατά τη διάρκεια 2019 - 2025, ενώ την μεγαλύτερη άνοδο προβλέπεται ότι θα γνωρίσει η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, με μια μέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 5,9% κατά τη διάρκεια (2019-2025).

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού προσφέρει επικερδείς ευκαιρίες επέκτασης για τους κύριους παίκτες που δραστηριοποιούνται στη θεραπευτική κατηγορία λόγω της μεγάλης πληθυσμιακής βάσης, της αυξημένης αγοραστικής δύναμης, της μεγαλύτερης συχνότητας εμφάνισης αυτοάνοσων νόσων και της αυξημένης ζήτησης για προηγμένες θεραπείες. Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να συμβάλλει η αύξηση του αριθμού των ατόμων της Τρίτης ηλικίας αλλά και η αύξηση της έγκαιρης ανίχνευσης της νόσου μέσω των μεγαλύτερων δαπανών υγειονομικής περίθαλψης που διατίθενται.

Η πρόβλεψη είναι ότι η αγορά κατά των φλεγμονών θα έχει κυριαρχήσει στην Παγκόσμια Αγορά των Αυτοάνοσων μέχρι το 2025, σημειώνοντας άνοδο κατά  4,5% την περίοδο πρόβλεψης. Πρόκειται για έναν τομέα ταχέως αναπτυσσόμενο, λόγω της ευκολίας προσβασιμότητας, του πληθυσμού που απευθύνεται και της πρόσβασης σε περίπλοκα φάρμακα. Η αγορά κατά της υπεργλυκαιμίας αναμένεται να σημειώσει αύξηση κατά 4,7% κατά τη διάρκεια (2019 - 2025).

Ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι ενώ και το 2018 το βασικότερο κανάλι διάθεσης των σκευασμάτων ήταν τα φαρμακεία και παρά το ότι αυτά θα πρωταγωνιστήσουν στο μέλλον, την εξεταζόμενη περίοδο την μεγαλύτερη ανάπτυξη αναμένεται να παρουσιάσουν τα ηλεκτρονικά καταστήματα, εξαιτίας της αυξανόμενης προτίμησης των ασθενών για απευθείας αγορές, επιβεβαιώνοντας την μεγαλύτερη εμπιστοσύνη τους προς αυτά.

Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά είναι οι ABBOTT, Bio-Rad Laboratories, Inc., Johnson και Johnson, της GlaxoSmithKline PLC (GSK), της Pfizer, Inc., Merck & Inc., Bayer AG, AbbVie, Inc., Amgen, Inc. και Novartis AG.