Η ταχεία αύξηση του γηριατρικού και παχύσαρκου πληθυσμού και η σχετική αύξηση του επιπολασμού της ασθένειας οστεοαρθρίτιδας είναι οι κύριοι παράγοντες που οδηγούν την ανάπτυξη αυτού του κλάδου. Eκτιμάται ότι  την περίοδο 2019-2024 η συγκεκριμένη αγορά θα εμφανίσει μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου στην αξία της κατά 8,1%. Έτσι από 6,8 δισ. δολ. που αναμένεται να διαμορφωθεί τη φετινή περίοδο, θα φθάσει τα 10,1 δισ. δολ. το 2024.

Η θεραπευτική αγορά της οστεοαρθρίτιδας χωρίζεται ανάλογα με την ανατομία στο γόνατο, στο ισχίο, στο  χέρι και στη μικρή άρθρωση. Ο τομέας της οστεοαρθρίτιδας γονάτων αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς το 2018. 

Οι κορυφαίοι παίκτες που δραστηριοποιούνται στην αγορά θεραπείας οστεοαρθρίτιδας περιλαμβάνουν τις Sanofi (Γαλλία), την Horizon Therapeutics (Ιρλανδία), την Johnson & Johnson (ΗΠΑ), την GlaxoSmithKline Plc (Ηνωμένο Βασίλειο), την Bayer AG (Γερμανία), την Abbott, την  Phizer, την Eli Lilly (Η.Π.Α.), Anika Therapeutics (ΗΠΑ) και Flexion Therapeutics (Η.Π.Α.).

Πηγές: https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/osteoarthritis-therapeutics.asp