Πάνω από τέσσερις φορές αναμένεται να αυξηθεί η παγκόσμια αγορά γονιδιακής θεραπείας μέχρι το 2024. Συγκεκριμένα, προβλέπεται να φτάσει τα 13,0 δισ. δολ. μέχρι το 2024 από 3,8 δισ. δολ. το 2019, σημειώνοντας την εξεταζόμενη περίοδο ποσοστιαία άνοδο της τάξεως του 27,8%. Η μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου και άλλων ασθενειών-στόχων, η διαθεσιμότητα επιστροφής δαπανών και η εμφάνιση νέων προϊόντων αποτελούν τους κύριους παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη της αγοράς της γονιδιακής θεραπείας.

Η αγορά γονιδιακής θεραπείας, από τον φορέα, έχει υποδιαιρεθεί σε ιογενείς και μη-ιικούς φορείς. Oι μη ιικοί φορείς αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς το 2018.

Με βάση την ένδειξη, η αγορά γονιδιακής θεραπείας είναι κατακερματισμένη σε νευρολογικές παθήσεις, καρκίνο, ηπατολογικές παθήσεις, μυϊκή δυστροφία Duchenne και άλλες ενδείξεις. Ο τομέας των νευρολογικών παθήσεων αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς το 2018. Ωστόσο, ο τομέας του καρκίνου εκτιμάται ότι θα αυξηθεί με τον υψηλότερο ρυθμό κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης λόγω της αυξανόμενης συχνότητας εμφάνισης καρκίνου και της αυξανόμενης ζήτησης για θεραπείες κυττάρων Τ-κυττάρων.

Η παγκόσμια αγορά γονιδιακής θεραπείας είναι κατακερματισμένη στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τον υπόλοιπο κόσμο. Το 2018, η Βόρεια Αμερική αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, ακολουθούμενη από την Ευρώπη. Επιπλέον, εκτιμάται ότι η αγορά της Βόρειας Αμερικής θα σημειώσει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης κατά την περίοδο πρόβλεψης. Παράγοντες όπως η αύξηση του επιπολασμού των χρόνιων ασθενειών, οι υψηλές δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη, η ύπαρξη προηγμένων υποδομών υγειονομικής περίθαλψης, το σενάριο ευνοϊκής αποζημίωσης και η παρουσία σημαντικών παραγόντων της αγοράς στην περιοχή προκαλούν αύξηση της αγοράς στη Βόρεια Αμερική.

Οι βασικότεροι παίκτες που δραστηριοποιούνται στην αγορά γονιδιακής θεραπείας είναι οι Biogen (US), Sarepta Therapeutics, Inc. (US), Gilead Sciences, Inc. (US), Novartis AG (Ελβετία), Amgen, Inc. (US), Spark Therapeutics, Inc. (US), MolMed SpA (Ιταλία), Orchard Therapeutics plc. (ΗΠΑ),  Sibiono GeneTech Co. Ltd. (Κίνα), Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Αμερική), Human Stem Cells Institute (Ρωσία), AnGes, Inc. (Ιαπωνία), Dynavax Technologies (Αμερική), Jazz Pharmaceuticals, Inc. (Ιρλανδία), and Akcea Therapeutics (Αμερική).

Πηγές: https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/gene-therapy.asp