Η νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμπληρώνει τη συνεισφορά 1,4 δισ.ευρώ εκ μέρους της Κομισιόν στην πρωτοβουλία για την Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό, που δρομολογήθηκε από την Πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις 4 Μαΐου 2020.

Η νέα πρόσκληση είναι η πιο πρόσφατη μιας σειράς χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ δράσεων έρευνας και καινοτομίας για την καταπολέμηση του κορωνοϊού. Συμπληρώνει προηγούμενες δράσεις για την ανάπτυξη διαγνωστικών μέσων, θεραπειών και εμβολίων, ενισχύοντας την ικανότητα παραγωγής και ανάπτυξης άμεσα διαθέσιμων λύσεων για την ταχεία ανταπόκριση στις πιεστικές ανάγκες. Θα συμβάλει επίσης στην καλύτερη κατανόηση των συμπεριφορικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της επιδημίας.

 

Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα αφορούν τον αναπροσανατολισμό της μεταποίησης με στόχο την ταχεία παραγωγή ζωτικής σημασίας ιατρικών εφοδίων και ιατρικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη διενέργεια εξετάσεων, τη θεραπεία και την πρόληψη, καθώς και την ανάπτυξη ιατρικών τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων για τη βελτίωση του εντοπισμού, της παρακολούθησης και της περίθαλψης των ασθενών.

Η νέα έρευνα θα βασιστεί στην έρευνα μεγάλων ομάδων ασθενών (κοόρτες) σε όλη την Ευρώπη και η καλύτερη κατανόηση των συμπεριφορικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της επιδημίας του κορονοϊού μπορεί δυνητικά να συμβάλει στη βελτίωση των στρατηγικών θεραπείας και πρόληψης.

Η προθεσμία υποβολής είναι η 11η Ιουνίου 2020, ενώ η πρόσκληση θα επικεντρωθεί στην ταχεία επίτευξη αποτελεσμάτων. 

Αυτή η νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος "Ορίζων 2020" συμπληρώνει προηγούμενες δράσεις στήριξης 18 έργων με τη διάθεση 48,2 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη διαγνωστικών μέσων, θεραπειών, εμβολίων και ετοιμότητας έναντι επιδημιών, καθώς και 117 εκατ. ευρώ που επενδύθηκαν σε 8 έργα για διαγνωστικά μέσα και θεραπείες μέσω της Πρωτοβουλίας για Καινοτόμα Φάρμακα, και μέτρα για τη στήριξη καινοτόμων ιδεών μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. Υλοποιεί τη δράση 3 του σχεδίου δράσης ERAvsCorona, ενός εγγράφου εργασίας που προέκυψε από τον διάλογο μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των εθνικών θεσμικών οργάνων.

Η νέα πρόσκληση θα καλύπτει πέντε τομείς με τους ακόλουθους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς:

  1. Αναπροσανατολισμός της μεταποίησης για την παραγωγή ιατρικών εφοδίων και εξοπλισμού ζωτικής σημασίας (23 εκατ. ευρώ)
  2. Ιατρικές τεχνολογίες, ψηφιακά εργαλεία και ανάλυση δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της επιτήρησης και της περίθαλψης σε υψηλά επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας (56 εκατ. ευρώ)
  3. Συμπεριφορικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που έχει η αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου (20 εκατ. ευρώ)
  4. Πανευρωπαϊκές μελέτες κοόρτης για τη νόσο COVID-19 (20 εκατ. ευρώ)
  5. Συνεργασία υφιστάμενων ενωσιακών και διεθνών μελετών κοόρτης συναφών με τη νόσο COVID-19 (3 εκατ. ευρώ)

Οι μελέτες κοόρτης συνήθως παρατηρούν μεγάλες ομάδες ατόμων, καταγράφουν την έκθεσή τους σε ορισμένους παράγοντες κινδύνου για να συναγάγουν ενδείξεις σχετικά με τις πιθανές αιτίες ασθένειας. Μπορούν να είναι είτε προοπτικές μελέτες κοόρτης και να συλλέγουν δεδομένα από ένα χρονικό σημείο και εξής, είτε αναδρομικές μελέτες κοόρτης, οι οποίες εξετάζουν δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί.