Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια χρόνια, μη ιάσιμη αυτοάνοση ασθένεια που απασχολεί πολλούς. Κατά την ανάπτυξη της, το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στο κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλεί απομυελίνωση.

Η κλινική συμπτωματολογία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διαταραχές στην κίνηση, μυϊκή ατροφία, διαταραχές στην αίσθηση, όραση, δυσλειτουργίες αισθητηρίων οργάνων, πόνο, νευρογνωστικές ελλείψεις και ψυχιατρικά συμπτώματα όπως κατάθλιψη και άγχος. Τα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας εμφανίζουν ελλείψεις στην αντίληψη, τη μάθηση, τη μνήμη, τον προσανατολισμό και την προσοχή, τη στρατηγική και την οργάνωση.

Υπολογίζεται ότι 2.500.000 άτομα παγκοσμίως πάσχουν από ΣΚΠ, εκ των οποίων τα 500.000 βρίσκονται στην Ε.Ε. και τα 8.000 - 10.000 στην Ελλάδα. Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που προσβάλλονται από την ΣΚΠ είναι νέοι 20-40 ετών, ενώ η συχνότητα εμφάνισης της στις γυναίκες, είναι διπλάσια, σε σχέση με τους άνδρες (2/1). Η συχνότητα της νόσου δεν είναι η ίδια σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της γης.Στην παγκόσμια κατάταξη η εμφάνιση της νόσου είναι υψηλότερη ποσοστιαία όσο απομακρυνόμαστε από τον Ισημερινό.

Περιβαλλοντικοί παράγοντες, καθώς και φυλετικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν την συχνότητα εκδήλωσης της νόσου, καθώς μετανάστες ηλικίας μικρότερης των 15 ετών εκφράζουν την συχνότητα της νόσου της χώρας στην οποία μεταναστεύουν, ενώ μετανάστες ηλικίας μεγαλύτερης των 15 ετών φέρουν την συχνότητα της νόσου της χώρας προέλευσης τους.