Η ελκώδης κολίτιδα διαγιγνώσκεται σε 8-14 άτομα σε πληθυσμό 100.000 ανά έτος, ενώ η αντίστοιχη επίπτωση της νόσου του Crohn είναι 6-15 άτομα.

Η παθογένεια των ΙΦΝΕ είναι πολυπαραγοντική και στη νόσο του Crohn οι ασθενείς υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση σε ποσοστό έως και 80 τοις εκατό, ενώ το 10-30 τοις εκατό των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα υποβάλλεται σε ολική κολεκτομή.