Με τη χρήση του Laser στην αφαίρεση τατουάζ με την ενέργεια του laser παράγεται ένα κρουστικό κύμα στους ιστούς. Το κύμα αυτό σπρώχνει τα κομμάτια χρωστικής σε βαθύτερα στρώματα ιστού. Έτσι η χρωστική του τατουάζ δε φαίνεται.

Η αφαίρεση του τατουάζ με το laser δεν παρουσιάζει επιπλοκές. Τα κομμάτια χρωστικής που σπρώχθηκαν από την ενέργεια του laser σε βαθύτερα στρώματα του δέρματος καταστρέφονται από τα πεινασμένα φαγοκύτταρα του αμυντικού μας συστήματος. Κατάλληλο στην περίπτωση αυτή είναι το Ruby laser (laser ρουβιδίου).