Η φλυκταινώδης ψωρίαση διακρίνεται σε φλυκταινώδη παλαμών-πελμάτων και σε γενικευμένη φλυκταινώδη ψωρίαση.

Η πρώτη μορφή έχει συμμετρική κατανομή, περιορίζεται σε παλάμες-πέλματα και εμφανίζεται αρχικά σαν φυσαλίδες που περιέχουν κίτρινου χρώματος πυώδες περιεχόμενο (φλύκταινες), το οποίο στη συνέχεια αποξηραίνεται σχηματίζοντας καφε-κίτρινες κρούστες (εφελκίδες).

Μπορεί να εμφανίζεται παράλληλα με την εμφάνιση ψωριασικών βλαβών και σε άλλα σημεία του σώματος. Το πυώδες περιεχόμενο των φυσαλίδων δεν περιέχει μικρόβια.

Στα πέλματα προσβάλλονται αρχικά οι φτέρνες και η καμάρα με σταδιακή επέκταση σε όλο το πέλμα. Στα χέρια προσβάλλεται πρώτα η περιφερική πλευρά της παλάμης και σταδιακά οι βλάβες επεκτείνονται. Προσβάλλει αυτή η μορφή κυρίως γυναίκες καπνίστριες και εμφανίζει συχνές υποτροπές.

Έχει δυσκολία στην αντιμετώπιση, καθώς είναι μία μορφή επίμονη, υποτροπιάζουσα και ανθεκτική στη θεραπεία. Η οπική αγωγή είναι συνήθως ανεπαρκής. Τα ρετινοειδή από του στόματος μπορεί να βοηθήσουν, αλλά κάποιες φορές αντενδείκνυται η χρήση τους.

Άλλη θεραπευτική προσέγγιση είναι η τοπική φωτοθεραπεία.

Η γενικευμένη φλυκταινώδης μορφή ψωρίασης προσβάλλει όλο το σώμα και μπορεί να είναι μία πολύ βαριά κατάσταση. Τις περισσότερες φορές οφείλεται στην επιδείνωση κάποιας άλλης μορφής ψωρίασης, λόγω συνύπαρξης άλλου νοσήματος (π.χ λοιμώξεις) ή στην απότομη διακοπή της θεραπείας.

Πριν το γενικευμένο, πυώδες στη μορφή εξάνθημα, συνήθως προηγείται ερυθρότητα στις καμπτικές επιφάνειες και τις πτυχές. Προσβάλλεται ακόμα η γλώσσα και ο στοματικός βλεννογόνος, ενώ υπάρχουν και εξελκώσεις στα χείλη. Συνοδεύεται από υψηλό πυρετό και οι φλύκταινες (φυσαλίδες με πύον) παρουσιάζονται σε όλο το σώμα.

Υπάρχει έντονο αίσθημα καύσου ή και πόνος, ενώ το δέρμα είναι εξέρυθρο. Συχνότατη είναι και η προσβολή των νυχιών, ενώ υπάρχουν και συστηματικές διαταραχές (αφυδάτωση, νεφρική, ηπατική και καρδιακή δυσλειτουργία). Χρειάζεται ενδονοσοκομειακή νοσηλεία.