"Δύο είδη ιατρείας μεταχειρίζονται οι των σωμάτων άριστοι ιατροί. Διότι αυτοί ή τα ενάντια ιατρεύουσι με τα ενάντια... ή τα όμοια ιατρεύουσι με τα όμοια". Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης (1749-1809)

Πολύς θόρυβος γίνεται στις μέρες μας γύρω από το γεγονός ότι δήθεν η Ομοιοπαθητική Ιατρική δεν είναι Επιστημονικό σύστημα Θεραπευτικής, αλλά μαγική ή μανιχαϊστική, σατανιστική ή ιατρική της Νέας Εποχής! Ακούσαμε πολλά και θαυμαστά. Επειδή είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ας δούμε τις σχέσεις μεταξύ Ορθοδοξίας και Ομοιοπαθητικής Ιατρικής.
Η Ομοιοπαθητική Ιατρική εισήχθη στην Ελλάδα μέσω του Αγίου Όρους και μάλιστα μέσω της Ιεράς Μονής Αγίιου Παντελεήμονος, αυτής που λέγετα "Ρωσικό Μοναστήρι". Την άσκησαν από τα τέλη του 19ου αιώνα μοναχοί προερχόμενοι απο την Ρωσία. Η Μονή αυτή ίδρυσε 3 νοσοκομεία. Ένα νοσοκομείο και ένα σανατόριο στο Άγιον Όρος και ένα νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, το λεγόμενο "Ρωσικό", το μετέπειτα Δημόσιο Μαιευτήριο Θεσσαλονίκης. Ακόμη στο Άγιον Όρος υπήρχε φαρμακείο ομοιοπαθητικής, όπου παρασκευαζόταν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα.

Ο οσιολογιότατος και πολυγραφότατος Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο πιο αυστηρός Ορθόδοξος Άγιος (που ανθολόγησε τη Νομολογία της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας στο Πηδάλιον) γράφει στο βιβλίο του Εορτοδρόμιον (Έκδοσις Ορθοδόξου Κυψέλης - Θεσσαλονίκη, τόμος Α, σελίδα 176): Δύο είδη ιατρείας μεταχειρίζονται οι των σωμάτων άριστοι ιατροί. Διότι αυτοί ή τα ενάντια ιατρεύουσι με τα ενάντια... ή τα όμοια ιατρεύουσι με τα όμοια... Τοιουτοτρόπως ο των ψυχών και των σωμάτων Ιατρός Κύριος δύο είδη ιατρείας εμεταχειρίσθη εν την προς ημάς ενσάρκω αυτού επιδημία.

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο νόμος των Ομοίων απαντά συχνά στα κείμενα της Ορθοδοξίας για να ερμηνεύσει τη δράση των Αγίων Αποστόλων ή ακόμη και του ίδιου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έτσι στην Α' επιστολή προς Κορινθίους, Θ' 20-22, ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στον "ομοιοθεραπευτικό" τρόπο αντιμετώπισης των ανθρώπων:... "και εγενόμην τοις Ιουδαίοις ως Ιουδαίος, ίνα Ιουδαίους κερδίσω τοις υπό νόμον ως υπό νόμον, ίνα τους υπό νόμον κερδίσω, τοις ανόμοις ως άνομος... ίνα κερδίσω ανόμους. Εγενόμην τοις ασθενέσιν ως ασθενής, ίνα τους ασθενείς κερδίσω, τοις πάσι γέγονα τα πάντα, ίνα πάντως τινάς σώσω".

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αναφέρει: "Ο Κύριος δι' ημάς άνθρωπος εγένετο ίνα τω ομοίω ιάσηται, τη ψυχή την ψυχήν, τη σάρκι την σάρκα".
Όντως ο Κύριος διεκήρυξε: "Εγώ είμαι η Ζωή". Αλλά δεν νικά τον θάνατο ως Ζωή, παρά "Θανάτω Θάνατον επάτησε, ίνα τω ομοίω το όμοιον ιάσηται".

"Δύο είδη ιατρείας μεταχειρίζονται οι των σωμάτων άριστοι ιατροί. Διότι αυτοί ή τα ενάντια ιατρεύουσι με τα ενάντια... ή τα όμοια ιατρεύουσι με τα όμοια".
Εορτοδρόμιον - Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης (1749-1809)

"Το όμοιο θεραπεύεται με το όμοιο"
"Η υψηλότερη και μόνη αποστολή του ιατρού είναι να αποκαταστήσει την υγεία του ασθενούς".
Όργανον της θεραπευτικής τέχνης - Samuel Hahnemann (1755-1843)

Τέλος και ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής αναφέρεται στο νόμο των ομοίων: "...Εν τω μυστηρίω της Θείας οκονομίας μανθάνει ο νους μίαν θαυμαστήν και ξενότροπον Επιστήμην Ιατρικής, διότι βλέπει εις αυτήν να μην ιατρεύονται τα ενάντια διά των εναντίων, καθώς οι νόμοι και των Ιατρών και των Φυσικών διορίζονται, αλλά μάλλον να ιατρεύονται τα όμοια δια των ομοίων. Θεωρεί γαρ ότι δια της πτωχείας του Θεού Λόγου ιατρεύθη η ιδική μας πτωχεία, διά του πάθους. Αυτού ιατρεύθησαν τα πάθη ημών, διά του θανάτου ο ιδικός μας θάνατος και διά της Αυτού φθοράς η ιδική μας εθεραπεύθη φθορά".

Για να μη μακρηγορούμε, μελετώντας την Αγία Γραφή και τα Πατερικά Κείμενα, βρήκαμε πάνω από 80 αναφορές στο Νόμο των Ομοίων και στην Ομοιθεραπευτική. Πουθενά δεν είδαμε να στρέφονται κατά της Ομοιπαθητικής εκτός από κάποιους αντιγραφείς ξένων φυλλαδίων που μοιράζονται δωρεάν, εξυπηρετώντας συμφέροντα φαρμακεμπόρων. Βέβαια υπάρχουν και οι φανατικοί, οι οποίοι κυκλοφορούν φυλλάδια που διατείνονται ότι τάχα η Ομοιπαθητική είναι σατανική ιατρική. Για παράδειγμα λένε ότι ο γέρων Παϊσιος ο Αγιορείτης ανέφερε κάτι τέτοιο. Όμως ο μακάριστος γέρων είπε: "Να πηγαίνετε σε επιστήμονες (πτυχιούχους) γιατρούς, όχι σε κομπογιαννίτες". Βέβαιαοι άσπονδοι φίλοι μας, που γράφουν από υπερβάλλοντα ζήλο, δεν ξέρουν ότι κοι οι ομοιοπαθητικοί γιατροί έχουν πτυχίο ιατρικής.
Αναφέρθηκε ότι τα ομοιοπαθητικά φάρμακα φτιάχνονται στις Ινδίες και, πριν μας τα στείλουν, τα "διαβάζουν" με σατανικές ευχές! Είναι αναληθές, γιατί τα φάρμακά μας παρασκευάζονται από Έλληνες ορθόδοξους φαρμακοποιούς. Μάλιστα εξάγονται και στο εξωτερικό.

Τελειώνοντας αναφέρουμε ότι ο Σαμουήλ Χριστιανός Φρειδερίκος Χάνεμαν, ο πατέρας της Ομοιοπαθητικής, ποτέ δεν υπήρξε μασόνος, γι' αυτό και κυνηγήθηκε άγρια. Πατέρας εννέα παιδιών αναγκάστηκε να αλλάξει κατοικία 46 φορές. Η άμαξά του λεηλατήθηκε άπειρες φορές και ταυτόχρονα καταστρέφονταν τα πολύτιμα φάρμακά του που παρασκευαζόταν με τα χέρια και με πολύ κόπο. Ο Χάνεμαν, λοιπόν, ήταν πολύ θρήσκος και συνεπώς βαθής γνώστης της Αγίας Γραφής και των Πατερικών Κειμένων, γι' αυτό οι ιδέες του για τον άνθρωπο συμπίπτουν με τις Χριστιανικές ιδέες, όπως π.χ. η Ζωτική Δύναμη είναι αναφερόμενη στη Γένεση Πνοή Ζωής. Επίσης οι πρωτόπλαστοι πριν αμαρτήσουν ήσαν αθάνατοι και άρα δεν αρρώσταιναν. Η νόσος και ο θάνατος είναι συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος (Γένεσις).

Πηγές: Γράφει ο Αρίσταρχος Τσασμαλίδης, Ιατρός, επίτιμος πρόεδρος της Μακεδονικής Εταιρείας Ομοιοθεραπευτικής