Καταγραφή των ηλεκτρικών δυναμικών των μυών.

Διαγνωστική εξέταση που ενδείκνυται σε παθήσεις των κινητικών νεύρων και των μυών. Η καταγραφή γίνεται με αποστειρωμένα ή μίας χρήσεως βελονοειδή ηλεκτρόδια που εισάγονται στο μύ, τα δυναμικά ενισχύονται και καταγράφονται συνήθως στην οθόνη καθοδικού παλμογράφου.

Προετοιμασία: Δεν απαιτείται καμία προετοιμασία