Θεραπευτική τεχνική αναίμακτη, ανώδυνη που συνιστάται στην παρουσίαση βιολογικών λειτουργιών, φυσιολογικών ή παθολογικών συνήθως σε οθονη ηλεκτρονικού υπολογιστή με τη μορφή απλών κατανοητών οπτικών και ακουστικών σημάτων.

Ο θεραπευόμενος εκπαιδεύεται να τροποποιεί τα σήματα επεμβαίνοντας έτσι σε βιολογικές λειτουργίες οι οποίες δεν γίνονται αντιληπτές αφ' εαυτών. Γίνεται με τη σύνδεση του θεραπευομένου με τη συσκευή Biofeedback. Ενδείκνυται και χρησιμοποιείται συνήθως το ηλεκτρομυογραφικό Biofeedback σε Κεφαλαλγίες, Οσφυοϊσχιαλγίες, Αυχενικά Σύνδρομα, Σκολίωση, Ραχιαλγία, Ημιπληγία, Σπαστικές παραπληγίες αλλά και για γενική χαλάρωση όπου δεν ενδείκνυται η χρήση φαρμακευτικών ουσιών.

Προετοιμασία: Δεν απαιτείται προετοιμασία.