Καταγραφή των αυτομάτων και προκλητών παλινδρομικών κινήσεων των οφθαλμών που σχετίζονται με τη λειτουργία του αιθουσαίου συστήματος δηλ. του συστήματος ελέγχου της όρθιας στάσης και της ισορροπίας.

Ενδείκνυται: Σε διαταραχές της όρθιας στάσης και της ισορροπίας (ζάλες, ίλιγγοι).

Προετοιμασία: Ο ασθενής θα πρέπει να είναι νηστικός 3 ώρες πριν και δεν θα πρέπει να έχει, πάρει φάρμακα κατασταλτικά του νευρικού συστήματος.