Η επιστροφή στην κανονικότητα δεν γίνεται χωρίς προβλήματα και ειδικά για όλες αυτές τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί το τελευταίο χρονικό διάστημα του lockdown εξαιτίας του κορωνοϊού αλλά ακόμη και αυτές που συνέχισαν να λειτουργούν. Οι περισσότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σήμερα μια διαφορετική και νέα πραγματικότητα. Είναι στο στάδιο της συνειδητοποίησης της νέας πραγματικότητας και πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τους εργαζομένους και τους πελάτες τους.

Αυτήν ακριβώς την κρίσιμη περίοδο οικονομικής επανάκαμψης και επανεκκίνησης, η TÜV AUSTRIA Hellas, ένας οργανισμός με μεγάλη διαδρομή στον κλάδο των Πιστοποιήσεων και Επιθεωρήσεων στην Ελλάδα, με τη συνδρομή και αμέριστη υποστήριξη του TÜV AUSTRIA Group, ανέπτυξε και παρουσίασε το μοναδικό ολοκληρωμένο σχήμα πιστοποίησης, που επαληθεύει τη λήψη μέτρων ενάντια στη διάδοση του κορωνοϊού. Η πιστοποίηση για τις δομές και μονάδες υγείας, είναι άκρως σημαντική ειδικά την σημερινή εποχή που υπάρχει αμφισβήτηση αλλά και έντονη ανησυχία στα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση της διασποράς σε χώρους που φιλοξενούν ή διαχειρίζονται ανθρώπους. Πρόκειται λοιπόν για το σχήμα TÜV AUSTRIA Covid-Shield.  

Με το σχήμα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA Covid-Shield επαληθεύεται ότι η Πιστοποιημένη επιχείρηση διαθέτει τα μέσα και τις υποδομές, δεσμεύει τους κατάλληλους πόρους και εκπαιδεύει το ανθρώπινο δυναμικό της για την εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών, πρακτικών και πρωτοκόλλων, ενώ διαρκώς επικαιροποιεί τα προγράμματα εκπαίδευσης των ανθρώπων της για την τήρηση των σχετικών οδηγιών που συνεχώς επικαιροποιούνται βάσει των εξελίξεων της επιστήμης και βάσει των ανακοινώσεων από τους Εθνικούς Οργανισμούς Υγείας και άλλους θεσμούς (π.χ. ΠΟΥ) ή κλαδικούς, επιμελητηριακούς φορείς. Επιπλέον, αυξάνει την εμπιστοσύνη σε όλους τους συναλλασσόμενους ότι καθοδηγεί κατάλληλα τους πολίτες-πελάτες που εισέρχονται σε κάθε χώρο που είναι ανοιχτός για το κοινό, για τη μείωση του κινδύνου της μετάδοσης του ιού.

Το σχήμα TÜV AUSTRIA Covid Shield βοηθά σημαντικά τις επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην κανονικότητα, αφού πιστοποιεί τις δυνατότητες τους αλλά πάνω απ΄ όλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις άρσης των όποιων δισταγμών των πελατών τους και των συναλλασσόμενων τους λόγω του προηγούμενου χρονικού διαστήματος και των μεγάλων προβλημάτων και ανησυχιών που δημιούργησε η πανδημία. 

Αυτό ακριβώς επιτυγχάνεται με την αποφασιστική συμβολή της TÜV AUSTRIA Hellas που είναι ο κορυφαίος ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, εκπαίδευσης, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της εστιάζει πάντα στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών προς όφελος της ποιότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Η εστίαση λοιπόν στην πιστοποίηση και την επανεκκίνηση της οικονομίας μέσω του σχήματος πιστοποίησης TÜV AUSTRIA Covid-Shield αποτελεί την ιδανική λύση για τις επιχειρήσεις και τους συναλλασσόμενους και συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των καταναλωτών στις εταιρείες εκείνες οι οποίες εφαρμόζουν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και πιστοποιούνται αναλόγως.

Καθένας πλέον γνωρίζει ότι όταν εισέρχεται σε μια πιστοποιημένη TÜV AUSTRIA Covid Shield επιχείρηση: από ένα μικρό κατάστημα της γειτονιάς, μέχρι ένα πολυκατάστημα και μια μονάδα υγείας, μπορεί να νιώθει πιο ασφαλής. Η πιστοποίηση φέρει χαρακτηριστική σήμανση, με χρωματική διαφοροποίηση, σε συγκεκριμένα και εμφανή σημεία του επισκέψιμου χώρου, εφόσον το σχήμα διαθέτει τρεις διαβαθμίσεις ανάλογα με τα χρονικά διαστήματα επανελέγχων (συχνότητα) και τη μεθοδολογία που υλοποιούνται οι επιθεωρήσεις.

Την τωρινή εποχή αυτό που μετρά περισσότερο από ποτέ είναι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και η ορθή αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων στη νέα πραγματικότητα. Και αυτό επιτυγχάνεται απόλυτα μέσω του κατάλληλου σχήματος πιστοποίησης TÜV AUSTRIA Covid Shield που προσφέρει  η TÜV AUSTRIA Hellas.