Ο αυτισμός αποτελεί μια αναπτυξιακή και μαθησιακή διαταραχή, η οποία μπορεί να εμφανιστεί υπό διαφορετικές μορφές.

Η διάγνωση του αυτισμού παραμένει υποκειμενική και γίνεται ύστερα από μελέτη της συμπεριφοράς του ατόμου από νευρολόγους ή ψυχιάτρους. Μάλιστα όσο πιο περίπλοκη είναι η εκδήλωση του αυτισμού, τόσο πιο δύσκολα οι ειδικοί μπορούν να προσδιορίσουν ποιες περιπτώσεις αποτελούν όντως αυτισμό και ποιες όχι.

Ο αυτισμός είναι μια πολύπλοκη νευροψυχιατρική διαταραχή που απομονώνει από τον υπόλοιπο κόσμο το παιδί που πάσχει. Εκδηλώνεται πριν το παιδί γίνει 3 ετών και διαρκεί μια ζωή. Εμφανίζεται πολύ πιο συχνά στα αγόρια από ό,τι στα κορίτσια- η αναλογία είναι 4 αγόρια, 1 κορίτσι. Ο παιδικός αυτισμός εμφανίζει ως συμπτώματα τη δυσκολία εκφραστικότητας και πλαστικότητας στις κινήσεις αλλά και τη δυσκολία στην κατανόηση των συναισθημάτων. Πολλοί εμφανίζουν ψυχαναγκαστικά συμπτώματα, για παράδειγμα έχουν την τάση να επαναλαμβάνουν κινήσεις ή καθημερινές συνήθεις με εμμονικό τρόπο.

Ενώ κάποια παιδιά με αυτισμό αργούν πολύ να μιλήσουν, άλλα πάλι μαθαίνουν να μιλούν από πολύ νωρίς. Κάποιοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κίνηση, ενώ άλλοι παρουσιάζουν εξαιρετικές ικανότητες στην απομνημόνευση ή την αριθμητική. Κοινό γνώρισμα των περισσότερων ατόμων με αυτισμό είναι, εντούτοις, η δυσκολία στην αλληλεπίδραση με άλλους και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Παλαιότερα οι ειδικοί ξεχώριζαν εντελώς τον αυτισμό από το σύνδρομο ‘Ασπεργκερ. Σήμερα δέχονται πως υπάρχουν κοινά σημεία, παρά τις διακυμάνσεις ως προς τα συμπτώματα που εμφανίζουν.

Μια από τις περιπτώσεις αυτισμού εμφανίζεται με τη μορφή εξαιρετικών μαθησιακών δυνατοτήτων ή πιο απλά εξαιρετικής ευφυΐας. Πολλοί από τους ανθρώπους με αυτισμό παρουσιάζουν εξαιρετικές επιδόσεις στα μαθηματικά, τη μουσική και γενικότερα τις φυσικές επιστήμες και τις τέχνες. Κάθε περίπτωση αυτισμού είναι μοναδική. Όπως αποδεικνύουν εγκεφαλογραφήματα σε άτομα με αυτισμό, οι περιοχές του εγκεφάλου τους που σχετίζονται με την εκφορά της γλώσσας και των συναισθημάτων παρουσιάζουν μειωμένη δραστηριότητα. Ωστόσο, στις περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τα λεγόμενα συστήματα ταυτοποίησης αντικειμένων, αριθμών ή γεγονότων η εγκεφαλική δραστηριότητα εμφανίζεται εντονότερη. Ωστόσο όλοι οι αυτιστικοί δεν σημαίνει κατ´ ανάγκην ότι είναι και ιδιοφυίες.

Σήμερα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 100 γνωστές περιπτώσεις αυτιστικών που διακρίνονται για τις διανοητικές τους επιδόσεις. Οι μισές από αυτές τις περιπτώσεις έχουν διαγνωσθεί ως αυτισμός εξ ολοκλήρου, ενώ στις άλλες μισές συνυπάρχουν στοιχεία αυτισμού και νευρολογικών διαταραχών ή ακόμη και σπάνιων εγκεφαλικών βλαβών. Το παράδοξο με αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι παρά το γεγονός ότι ένα τμήμα του εγκεφάλου υπολειτουργεί, ένα άλλο τμήμα του εξασκείται στο να λειτουργεί με αυξημένες ικανότητες. Πάντως, επισημαίνουν ειδικοί, οι ιδιοφυίες με αυτισμό παρά τις σπάνιες νοητικές τους δεξιότητες δυσκολεύονται να οργανώσουν και να διαχειριστούν απλές πτυχές της καθημερινής ζωής. Πολλοί δυσκολεύονται να μαγειρέψουν ή ακόμη και να ντυθούν, ενώ συχνότερα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Αλλά και πάλι, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα στη ζωή…

premium.paratiritis