Η σκελετική διαταραχή των γνάθων έχει ως αποτέλεσμα την κακή μασητική λειτουργία, τη διαταραχή της ομιλίας και τη δυσαρμονία του προσώπου. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να παρουσιαστούν με τη γέννηση του παιδιού, οπότε χαρακτηρίζονται ‘συγγενή’, ή να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του σκελετού και εκδηλώνονται εμφανώς μετά τα 11 - 12 χρόνια.

Συνήθως διαπιστώνεται ότι η μία από τις δύο γνάθους είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη συγκριτικά με την άλλη, οπότε η δυσμορφία χαρακτηρίζεται ως προγναθισμός, υποπλασία γνάθου, ασυμμετρία προσώπου ή συνδυασμός των παραπάνω.

Η προετοιμασία

Σήμερα υπάρχουν δυνατότητες ανάλυσης των προβλημάτων αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ώστε να εντοπιστεί ακριβώς το πρόβλημα και να καταστρωθεί το σχέδιο θεραπείας. Αφού εντοπιστεί το πρόβλημα, αν δηλαδή πρόκειται για ανώμαλη ανάπτυξη της άνω ή της κάτω γνάθου ή και των δύο μαζί και διαπιστωθεί ότι απαιτείται χειρουργική επέμβαση, τότε ο ασθενής ξεκινά ορθοδοντική θεραπεία πριν από την επέμβαση.

Σκοπός της ορθοδοντικής προετοιμασίας είναι πρώτον να διευθετηθεί η οδοντική σύγκλιση των γνάθων, έτσι ώστε μετά τη χειρουργική επέμβαση να υπάρχει σταθερή οδοντική σύγκλιση, και δεύτερον να διατηρηθεί η σταθερότητα του χειρουργικού αποτελέσματος.

Η διάρκεια της ορθοδοντικής προετοιμασίας είναι περίπου 6 - 9 μήνες. Αφού λοιπόν ο ασθενής προετοιμαστεί ορθοδοντικά, λαμβάνονται γύψινα εκμαγεία των γνάθων και μελετώνται οι χειρουργικές μετακινήσεις στο εργαστήριο (χειρουργική των εκμαγείων), όπου αυτές καταγράφονται με διαφόρους τρόπους ώστε να αναπαρασταθούν με ακρίβεια στο χειρουργικό πεδίο.

Στη συνέχεια συζητείται η περίπτωση με όλους τους εμπλεκόμενους ειδικούς, ώστε να αναλυθούν όλες οι διαστάσεις του προβλήματος από άποψη αναισθησίας, πλαστικής χειρουργικής, διατροφής, ακόμη και ψυχολογικής υποστήριξης. Το τελικό σχέδιο θεραπείας αποφασίζεται συλλογικά.

Η επέμβαση

Η εισαγωγή στο Νοσοκομείο γίνεται την ημέρα της επέμβασης, αφού έχει προηγηθεί ο προεγχειρητικός έλεγχος. Η επέμβαση γίνεται μέσα από το στόμα χωρίς τομές στο δέρμα και συνίσταται σε μετακινήσεις των γνάθων με τη βοήθεια ειδικών χειρουργικών εργαλείων υψηλής τεχνολογίας.

Ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο μία ή δύο ημέρες μετά την εγχείρηση.

Η χρήση βιοϋλικών για ακινητοποίηση των οστών των γνάθων, τα οποία μπορεί να είναι και απορροφήσιμα, εξασφαλίζει τη σταθερότητα των μετακινήσεων και επιτρέπει την άμεση κινητοποίηση των γνάθων μετεγχειρητικά.

Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι απόλυτα ελεγχόμενος και η μετεγχειρητική πορεία είναι ομαλή. Εκείνο που απαιτείται είναι καλή διατροφική υποστήριξη με υδρική μαλακή διατροφή καθώς και καλή στοματική υγιεινή, κατά την περίοδο της επούλωσης, που είναι περίπου 4 - 6 εβδομάδες.

Σήμερα, με την αυξημένη εμπειρία και την πρόοδο της τεχνολογίας, δεν απαιτείται ακινητοποίηση των γνάθων όπως παλαιότερα και ο χρόνος νοσηλείας έχει περιοριστεί στο ελάχιστο. Οι επεμβάσεις αυτών των τύπων είναι ιδιαίτερα ανεκτές από τους ασθενείς και προσφέρουν σταθερό και προβλέψιμο αποτέλεσμα, που βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους.

Πηγές: Ιωάννης Φακίτσας, Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός.