Η συγκεκριμένη αισθητική επέμβαση περιλαμβάνει την ενίσχυση του μεγέθους και του συνολικού όγκου του στήθους με ειδικά ενθέματα (προθέσεις) σιλικόνης. Στις μέρες μας, όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν την αυξητική στήθους.Οι λόγοι μιας τέτοιας απόφασης είναι πολύ προσωπικοί (μικρό ή ανύπαρκτο στήθος, χαλάρωση μετά από θηλασμό, κ.α.) και η απόφασή σας θα πρέπει να ληφθεί μετά από συζήτηση με τον ιατρό σας, βασιζόμενη στις προσωπικές σας ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες.

Πού απευθύνεται και σε ποιες ηλικίες;

Η πλειοψηφία των περιπτώσεων αναφέρεται σε γυναίκες 18-40 ετών, οι οποίες έχουν μικρό στήθος ή αυξημένη χαλάρωση στην περιοχή, συνήθως μετά από μια εγκυμοσύνη. Δεν είναι σπάνιες όμως και οι περιπτώσεις που η αυξητική μαστών εκτελείται και σε γυναίκες άνω των 50 ή 55 ετών.

Πόσο επικίνδυνα είναι τα ενθέματα σιλικόνης;

Τα ενθέματα σιλικόνης πληρούν όλες τις σύγχρονες ιατρικές προδιαγραφές και χρησιμοποιούνται παγκοσμίως, σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας, χωρίς να εγκυμονούν κάποιο κίνδυνο για την ασφάλεια των ασθενών.

Πολύ μεγάλες έρευνες που γίνονται στις ΗΠΑ αποδεικνύουν την ασφάλεια των ενθεμάτων σιλικόνης.

Πόσο επώδυνη είναι ως επέμβαση;

Η αυξητική στήθους συνοδεύεται από ελαφρύ έως μέτριο πόνο, που είναι ιδιαίτερα αισθητός τις πρώτες 48 ώρες και σταδιακά υποχωρεί. Ο πόνος απαλύνεται με τη χρήση των κατάλληλων αναλγητικών φαρμάκων. Οι κίνδυνοι από την επέμβαση είναι πολύ σπάνιοι (της τάξεως του 1-2%) και περιλαμβάνουν αιμορραγία, λοίμωξη κ.α.

Η πλειοψηφία πάντως των γυναικών που ακολουθούν τις οδηγίες που συστήνει ο θεράπων ιατρός τους, δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένες από τα αποτελέσματα.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Στις 7 Ιουνίου η Αφή της Φλόγας της Ελπίδας των Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics, Βερολίνο 2023
Το έμφραγμα προτιμά τη Δευτέρα [μελέτη]
148η Αποστολή των Κινητών Ιατρικών Μονάδων στην Ιστιαία