Ένα στα 10.000 παιδιά που γεννιούνται σε όλο τον κόσμο, αγόρια και κορίτσια, παρουσιάζει πλήρη ή μερική έλλειψη πτερυγίου ωτός, η οποία ονομάζεται απλασία ωτός ή επιστημονικά διεθνώς ανωτία (anotia). Απλασία πτερυγίου ωτός σημαίνει ότι στο νεογέννητο παιδί αντί  φυσιολογικού πτερυγίου αυτιού, υπάρχει περίπου στη θέση του, ένα σαφώς υποαναπτυγμένο πτερύγιο ή κρέμονται ένα - δύο κολοβώματα, δηλαδή υπολείμματα πτερυγίου από την περιοχή του λοβίου. Άλλες φορές η βλάβη μπορεί να εμφανίζεται σαν ένα αναδιπλωμένο  δερματικό υλικό, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει αρτιμελές πτερύγιο.  Μερική ή ολική έλλειψη πτερυγίου ωτός μπορεί να προκύψει επίσης μετά από ασθένεια (π.χ. χειρουργική αφαίρεση όγκου, η οποία δημιούργησε μεγάλο έλλειμμα) ή μετά από ατύχημα  (π.χ. δάγκωμα, τροχαίο). 

Eννέα στις δέκα παρατηρούμενες απλασίες πτερυγίου ωτός, αφορούν στο ένα αυτί (περίπτωση ετερόπλευρης απλασίας). Σπανιότερα, παρουσιάζεται απλασία ωτός και στα δύο αυτιά ενός νεογέννητου παιδιού (περίπτωση αμφοτερόπλευρης απλασίας).

Η απλασία πτερυγίου ωτός συνυπάρχει με ατρησία του έξω ακουστικού πόρου και επομένως το αυτί πέραν των άλλων ‘αδυνατεί να ακούσει’, επειδή τότε παρουσιάζει υποανάπτυξη και το μέσο αυτί. Εάν το ένα εκ των δύο αυτιών είναι φυσιολογικό και βεβαίως "ακούει" κανονικά, τότε το άτομο δεν έχει κανένα πρόβλημα ακοής και ανάπτυξης, επειδή ένα αυτί που "ακούει" καλά, αρκεί για τις ακουστικές ανάγκες του ανθρώπου, εφ' όρου ζωής. Τότε, είμαστε ικανοποιημένοι μόνο με την πραγματοποίηση της αισθητικής αποκατάστασης του ελλείποντος πτερυγίου και δε χειρουργούμε το μέσο αυτί για αποκατάσταση ακοής.

Στην αμφοτερόπλευρη απλασία πτερυγίου όμως, όπου  συνυπάρχει πρόβλημα ακοής και στα δύο αυτιά, εκτός της ανάπλασης των πτερυγίων, εφαρμόζουμε απαραιτήτως άλλες μεθόδους για αποκατάσταση της ακοής, όπως ακουστικά με στέκα ή προσαρμοσμένα με μαγνητάκια κάτω από το δέρμα του τριχωτού της κεφαλής.

H μόνη ανά τον κόσμο ευρύτερα παραδεκτή χειρουργική τεχνική για την οριστική αντιμετώπιση της απλασίας του πτερυγίου ωτός, είναι η χειρουργική τεχνική, ανάπλασης του πτερυγίου του ωτός, με χρήση πλευρικού χόνδρου, ο οποίος λαμβάνεται από το ίδιο άτομο (αυτογενής χόνδρος).

Οι φωτογραφίες δημοσιεύονται με την σύμφωνη γνώμη του ασθενή που εμφανίζεται και του Ιατρού

Η μοντέρνα χειρουργική τεχνική για την αποκατάσταση του πτερυγίου του αυτιού σε ανωτία - μικρωτία, είναι συνδυασμός επιστημονικής γνώσης, μεγάλης χειρουργικής εμπειρίας στην ωτοπλαστική, δεξιοτεχνίας στα δάχτυλα, τέχνης και καλλιτεχνίας.

Το αποτέλεσμα, το οποίο επιτυγχάνεται με τη νέα αυτή χειρουργική τεχνική αποκατάστασης του ελλείποντος πτερυγίου, είναι εντυπωσιακό και πέραν πάσης προσδοκίας, τόσο από αισθητική όσο και από λειτουργική άποψη. Η ιδανική ηλικία για την έναρξη ανάπλασης πτερυγίου ωτός είναι από 8 - 10 ετών και μετά.

Σύμφωνα με τη νέα αυτή τεχνική της ανάπλασης πτερυγίου ωτός με αυτογενή πλευρικό χόνδρο, είναι απαραίτητες δύο πλαστικές επεμβάσεις, με χρονική διαφορά 6-9 μηνών μεταξύ τους.

Στην πρώτη επέμβαση λαμβάνεται επαρκής πλευρικός χόνδρος από το 6ο, 7ο, 8ο και 9ο πλευρό του πάσχοντος ατόμου. Ο χόνδρος αυτός μορφοποιείται στο χειρουργείο, αμέσως μετά τη λήψη του, σε έναν κατάλληλο σκελετό πτερυγίου ωτός.

Αυτός ο σκελετός τοποθετείται κάτω από το δέρμα σε ειδική θήκη/τσέπη, η οποία έχει διαμορφωθεί στη θέση όπου θα δημιουργηθεί νέο πτερύγιο. Μετά από 4-6 μήνες, το δέρμα προσφύεται επαρκώς επάνω στο σκελετό και τότε πλέον γίνονται εμφανέστερες οι γνωστές ανατομικές λεπτομέρειες του πτερυγίου (έλικα, ανθέλικα, τράγος, αντίτραγος, κύμβη, κόγχη κλπ.).

Στη δεύτερη επέμβαση, η οποία πραγματοποιείται 6 έως 9 μήνες μετά την πρώτη επέμβαση, διασφαλίζεται, αλλά και δίνεται η οριστική θέση και η απόσταση του αναπλασθέντος πτερυγίου ωτός από το κεφάλι.

Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη επέμβαση, πραγματοποιούνται με γενική νάρκωση και απαιτούνται 1-2 ημέρες παραμονή στην κλινική.

 

Οι φωτογραφίες δημοσιεύονται με την σύμφωνη γνώμη του ασθενή που εμφανίζεται και του Ιατρού

Η ομοιότητα του νεοσχηματισθέντος πτερυγίου προς το άλλο, το φυσιολογικό πτερύγιο του ατόμου, προσεγγίζει το 90%, ανάλογα με την περίπτωση.

 

Οι φωτογραφίες δημοσιεύονται με την σύμφωνη γνώμη του ασθενή που εμφανίζεται και του Ιατρού

Η ανάπλαση πτερυγίου ωτός είναι συνδυασμός επανορθωτικής και αισθητικής επέμβασης.

Mε τη μοντέρνα αυτή χειρουργική τεχνική ανάπλασης του πτερυγίου του ωτός με χρήση αυτογενούς πλευρικού χόνδρου, ο οποίος λαμβάνεται από το ίδιο άτομο, η ομοιότητα του νέου πτερυγίου αυτιού  ως προς το άλλο, δηλαδή προς το φυσιολογικό πτερύγιο του ατόμου, υπερβαίνει το 90%, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Η ανάπλαση πτερυγίου ωτός είναι συνδυασμός επανορθωτικής και αισθητικής επέμβασης. Διορθώνει μια σοβαρή συγγενή ανωμαλία και προσφέρει θεαματικό αισθητικό αποτέλεσμα.  Παράλληλα  βελτιώνει την ψυχολογία και αυτοπεποίθηση του ατόμου, χαρίζοντάς του υγεία και ευεξία, τα οποία είναι η βάση για μια δημιουργική και ευτυχισμένη ζωή.

Περισσότερες πληροφορίες στο site www.pavlidelis.gr