Κατά το DSM-IV, την ταξινόμηση των ψυχικών ασθενειών σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρία, οι διαταραχές στην πρόσληψη τροφής αφορούν δύο σύνδρομα: την ψυχογενή ανορεξία και την ψυχογενή βουλιμία.

Το κύριο γνώρισμα και στις δύο αυτές διαταραχές είναι ότι οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την διατροφή, αποκτά μία ξεχωριστή διάσταση για τους ασθενείς, ένα ιδιαίτερο νόημα, που υπερβαίνει κατά πολύ την απλή ανάγκη για επιβίωση ή την ευχαρίστηση του φαγητού.

Η συμπεριφορά του ατόμου είναι πολύ διαφορετική από αυτήν του γενικού πληθυσμού, σε ότι σχετίζεται με την πρόσληψη τροφής. Ωστόσο, πρέπει να είναι αποδεδειγμένο ότι δεν μεσολαβεί κάποια βιολογική δυσλειτουργία ή ανεπάρκεια για να δοθεί η διάγνωση των διαταραχών αυτών. Πρόκειται για συμπτωματικές διαταραχές, μπορούν δηλαδή να παρουσιαστούν σε διάφορες προσωπικότητες, και σε συνδυασμό με άλλες διαταραχές. Για παράδειγμα, είναι πιθανόν να παρουσιάσει κάποιος ψυχογενή ανορεξία σε συνδυασμό με κατάθλιψη. Συνήθως, εμφανίζονται για πρώτη φορά κατά την εφηβεία και αφορούν κυρίως τις γυναίκες στις οποίες παρουσιάζονται σε σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά από ότι στους άντρες.