Η σχιζοφρένεια είναι μια νόσος που μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά όλες τις πτυχές της ζωής των πασχόντων.

Η διάγνωση της σχιζοφρένειας μπορεί να ασκήσει μεγάλη επίδραση όχι μόνο στους ασθενείς αλλά και στους ανθρώπους που τους περιβάλλουν. Η επιβάρυνση είναι σημαντική, καθώς ακόμα και σήμερα υπάρχει το φαινόμενο του στιγματισμού.

Πολλές φορές οι οικογένειες έχουν δυσκολία να αναγνωρίσουν ότι αναπτύσσεται μια αρρώστια στον συγγενή τους και ότι αυτός χρειάζεται βοήθεια, οδηγώντας σε καθυστέρηση.

Η οικογένεια μπορεί να νιώσει μεγάλο φορτίο, ιδιαίτερα στην οξεία φάση της νόσου. Το φορτίο σχετίζεται με την ένταση της νόσου ή των οικονομικών απαιτήσεων αλλά και με τη συναισθηματική επίδραση στα μέλη της οικογένειας.

Ιδιαίτερη είναι η επιβάρυνση των φροντιστών λόγω του στρες σχετικά με το αν ο ασθενής έλαβε την αγωγή του, όπως και η οικονομική επιβάρυνση λόγω των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις συνεχείς υποτροπές και επακόλουθες νοσηλείες.

Τα αδέρφια μπορεί να νιώσουν ενοχή ή άγχος. Μπορεί να χρειάζονται βοήθεια στον έλεγχο των δικών τους ψυχοκοινωνικών θεμάτων.

Ομάδες στήριξης μπορεί να βελτιώσουν τις γνώσεις για την ψυχική νόσο και τις στρατηγικές αντιμετώπισης και να μειώσουν το στρες των συγγενών.

Η καθημερινή λήψη αγωγής μπορεί να επιβαρύνει συναισθηματικά τους ασθενείς, καθώς τους υπενθυμίζει το πρόβλημα δυσκολεύοντας την καθημερινότητά τους.

Σημαντική είναι και η  επιβάρυνση στις υγειονομικές δαπάνες λόγω των επαναλαμβανόμενων νοσηλειών αλλά και στο κράτος λόγω της μειωμένης παραγωγικότητας και των απουσιών από την εργασία.

Είναι σαφές, ότι ο ασθενής έχει πολύ μεγάλες ανάγκες υποστήριξης από την κοινωνία και την Πολιτεία.

Με τις από του στόματος αγωγές που πρέπει να λαμβάνονται σε καθημερινή βάση-συχνά περισσότερες από μια φορά την ημέρα-η τήρηση της θεραπείας είναι ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να είναι πιθανή η υποτροπή. Η διακοπή της αγωγής συνδέεται με πενταπλάσιο κίνδυνο υποτροπής μετά από το πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο, με επιδείνωση των συμπτωμάτων, αυξημένο κίνδυνο επανεισαγωγών, αυτοκτονικό ιδεασμό, αυξημένο χρόνο ανάρρωσης και μειωμένη ανταπόκριση στα αντιψυχωσικά.

Νέες θεραπείες

Οι ασθενείς χρειάζονται νέες θεραπείες που συμβάλλουν στη συμμόρφωση στην αγωγή, ώστε να αποφεύγονται οι υποτροπές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ασθενών.

Η εξέλιξη της φαρμακευτικής έρευνας φέρνει σήμερα νέα προοπτική στη θεραπεία της σχιζοφρένειας.

Η κυκλοφορία των άτυπων Αγωγών Μακράς Δράσης επέφερε σημαντική πρόοδο στη θεραπεία. Συμβάλλουν στην τήρηση της θεραπείας, εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά διακοπής της αγωγής και επανεισαγωγών και χαμηλότερο κίνδυνο υποτροπών έναντι των αγωγών που λαμβάνονται καθημερινά.

Καθώς η συχνότητα λήψης της φαρμακευτικής αγωγής μειώνεται ακόμα περισσότερο-σε σχέση με το παρελθόν- σε διάστημα ενός έτους, οι δυνατότητες τήρησης της αγωγής από τον ασθενή αυξάνονται σημαντικά. Έτσι, οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία και καλύτερη ποιότητα ζωής, απαλλαγμένοι από το άγχος της συχνής λήψης της αγωγής.

Μέχρι σήμερα οι αγωγές μακράς δράσης απαιτούσαν λήψη από 26 έως 12 φορές το χρόνο.

Με την κατάλληλη αγωγή, οι ασθενείς μπορούν να έχουν μια παραγωγική ζωή.