Για γυναίκες μέσης ηλικίας, η άσκηση έχει πολλά οφέλη στην υγεία αλλά μπορεί ενδεχομένως να μη βοηθά στη διατήρηση της νοητικής λειτουργίας μακροπρόθεσμα, αναφέρει νέα έρευνα του UCLA Health.

Η έρευνα παρατήρησε ομάδα περίπου 1.700 γυναικών για διάστημα 21 ετών με έναρξη όταν η μέση ηλικία των γυναικών ήταν τα 45.

Εξετάστηκε η νοητική ικανότητα των γυναικών σε 3 περιοχές- ταχύτητα νοητικής επεξεργασίας, λεκτική μνήμη και εργασιακή μνήμη

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο JAMA Network Open, και είναι μια από τις πρώτες που ερευνούν τη μακροπρόθεσμη νοητική επίδραση της άσκησης σε γυναίκες μέσης ηλικίας.

Έδειξε ότι σε 21 χρόνια, η ταχύτητα νοητικής επεξεργασίας στις γυναίκες μειώθηκε κατά 8% συνολικά ή περίπου 0.4% το χρόνο και ότι εργασιακή και λεκτική μνήμη εξασθένησαν πιο αργά, με πτώση κατά 4% και 3%αντίστοιχα.

Αφού έλαβαν οι ερευνητές υπόψη άλλους παράγοντες κινδύνου για νοητική γήρανση δεν παρατήρησαν σχέση μεταξύ άσκησης και νοητικής επίδοσης διαχρονικά σε 3 νοητικές περιοχές που εξέτασαν.

Η Gail Greendale, δήλωσε ότι η νέα έρευνα έδειξε ότι στη μέση ηλικία, η συνήθης δραστηριότητα άσκησης που επέλεξαν οι ίδιες οι γυναίκες, δεν ήταν επαρκής για την επιβράδυνση της νοητικής γήρανσης.

 

Πηγές: JAMA Network Open,