Το  να μένει κάποιος σε μέρος με πολλά είδη πουλιών και φυτών μπορεί να είναι  ωφέλιμο για αυτόν.

Αυτό πρόεκυψε από γερμανική μελέτη, που έδειξε ότι άνθρωποι που ζουν σε περιοχές με μεγαλύτερη βιοποικιλότητα έχουν καλύτερη ψυχική υγεία σε σχέση με αυτούς που ζουν σε περιοχές με λιγότερα είδη φυτών και πουλιών.

Tα ευρήματα είναι ακόμα ένα παράδειγμα για το πώς η συντήρηση της φύσης μπορεί να ωφελήσει τους ανθρώπους.

Ο Joel Methorst, του Helmut Schmidt University Hamburg, δήλωσε ότι κάποιος που ζει σε περιοχή με πολλά διαφορετικά φυτά και πουλιά αισθάνεται ψυχικά καλύτερα σε σχέση με κάποιον που ζει σε περιοχή με χαμηλότερη ποικιλία ειδών.

Οι ερευνητές συνέκριναν δεδομένα υγείας που συλλέχτηκαν από 30,000  ανθρώπους σε σχεδόν 15.000 νοικοκυριά στη Γερμανία. με υπολογισμούς της ποικιλίας πουλιών και φυτών στην περιοχή.

Οι ερευνητές επίσης ανακάλυψαν θετική σχέση μεταξύ της ψυχικής υγείας και της διαθεσιμότητας πάρκων και χώρων πρασίνου στη γειτονιά τους. Όσο πιο κοντά ήταν το πάρκο τόσο το καλύτερο.

Αντίθετα με τις προβλέψεις των ερευνητών, το να έχει κάποιος μόνο πολλά πουλιά δεν φάνηκε να ωφελεί την ψυχική υγεία. Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στο ότι πολλά είδη πουλιών όπως περιστέρια και γλάροι, συχνά δεν είναι πολύ δημοφιλή.

Με άλλα λόγια, η βιοποικιλότητα παίζει ρόλο.

Ενώ η έρευνα δεν ανακάλυψε ισχυρή σχέση μεταξύ βιοποικιλότητας φυτών/πουλιών και σωματικής υγείας, η σχέση θα μπορούσε να είναι πιο έμμεση.

Για παράδειγμα, εξωτερικές δραστηριότητες για να ευχαριστηθεί κάποιος φυτά και πουλιά μπορεί να ωφελήσουν την υγεία του, εξήγησαν ερευνητές και σημειώνουν ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συντήρηση της φύσης μπορεί να κατανοηθεί με τρόπους προαγωγής της υγείας. Αυτό αφορά κυρίως τον αστικό σχεδιασμό και τη διαχείριση πράσινων χώρων. Επομένως, η επένδυση σε βιοποικιλότητα μπορεί να προάγει την υγεία του αστικού πληθυσμού.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Landscape and Urban Planning.

Πηγές:
Landscape and Urban Planning.